Meldplicht misstanden is 1 maart ingegaan

Per 1 maart 2019 geldt voor erkende organisaties een meldplicht van (vermoedens van) ernstige misstanden. Organisaties moeten deze direct bij het CBF melden wanneer zij geconstateerd hebben dat de ernst van de situatie hierom vraagt. Het CBF zal bij een melding kijken of een organisatie adequaat optreedt bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag, maatregelen treft om dit in de toekomst te voorkomen en transparant communiceert met belanghebbenden.

Wanneer melden en hoe
In de toelichting is te lezen dat melden noodzakelijk is bij gevallen die ‘het publieksvertrouwen in de sector als geheel kunnen schaden’. Voorbeelden hiervan zijn:
Vermoedelijke daders zijn leden van het (top)management; het aantal (vermoedelijke) slachtoffers is aanzienlijk; de (vermoedelijke) incidenten beïnvloeden het functioneren van de organisatie en het imago van de sector sterk;

Om organisaties te helpen dit op een goede manier te doen, is een uitgebreide toelichting ontwikkeld. Ook heeft het CBF samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een meldingsformulier ontwikkeld dat organisaties kunnen gebruiken om (potentieel) ernstige en/of risicovolle situaties direct te melden bij zowel het CBF als, indien er een subsidierelatie is, bij BuZa. Verder is er een ‘Rapportageformulier grensoverschrijdend gedrag’ dat gebruikt kan worden om te rapporteren over de opvolging van het betreffende gedrag.

Klik hier voor de twee formulieren.

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop