Meldplicht (vermoedens van) ernstige misstanden

Het CBF voert per 1 maart 2019 een meldplicht in voor erkende organisaties. Van hen wordt dan verwacht dat zij (potentieel) ernstige en/of risicovolle situaties direct bij het CBF melden.

Om organisaties te helpen dit op een goede manier te doen, is een uitgebreide toelichting ontwikkeld. Het CBF heeft samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een meldingsformulier ontwikkeld dat organisaties kunnen gebruiken om (potentieel) ernstige en/of risicovolle situaties direct te melden bij zowel het CBF als, indien er een subsidierelatie is, bij BuZa.

Bekijk de Toelichting meldplicht CBF onder DOCUMENTEN.