Indexering Beloningsregeling directeuren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de normbedragen in de beloningsregeling geïndexeerd. De Beloningsregeling voor directeuren van goede doelen maakt sinds 1 januari 2016 onderdeel uit van de Erkenningsregeling Goede Doelen. Per 1 januari 2020 wordt het directiesalaris (maximum jaarinkomen) van alle functiegroepen C t/m J geïndexeerd.

De Commissie Normstelling Erkenningsregeling stelt de normen vast en gaat ook over eventuele aanpassingen. De Commissie Normstelling is, op aangeven van de Adviescommissie Beloningsregeling, akkoord gegaan met een indexering van 2% per 1 januari 2020 van het maximum jaarinkomen voor de functiegroepen C t/m I. Hiervoor is de indexering van de cao Rijk gevolgd. Voor de indexering van het maximum voor functiegroep J wordt de indexering van de WNT gevolgd. Dit maximum wordt per 1 januari 2020 geïndexeerd met 3,6%. Wat dit betekent voor het maximum bedrag per functiegroep vind je in aanhangsel 4 bij de beloningsregeling (bij DOCUMENTEN).

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop