Beloning directeuren goede doelen

Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie. Goede Doelen Nederland vindt dat de wijze waarop de beloningen tot stand komen goed onderbouwd en transparant moet zijn. Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland daarom een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie en heeft een maximum norm  voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning). Deze is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum. Er geldt ook een absoluut maximum voor de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn. Dat maximum is ontleend aan de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens). De beloningsregeling is opgenomen in de op 1 januari 2016 in werking getreden Erkenningsregeling. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) toetst of organisaties de beloningsregeling naleven.

Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur bedroeg in 2016 op fulltime basis € 100.510 variërend van gemiddeld € 85.340 bij kleine organisaties tot gemiddeld € 116.165 bij grote organisaties. Deze cijfers zijn gebaseerd op het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden. Het gaat om het gemiddelde van de organisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek. Het bedrag is ruim onder de voor 2016 geldende maximumnorm van € 145.000 voor het jaarinkomen die in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is vastgelegd. 

In onderstaande lijst staat per organisatie gespecificeerde informatie over het jaarinkomen van de directeur over 2016. Het betreft de informatie die van belang is in het kader van de beloningsregeling.

ABC 
AAD, St.
AAP, St.
ActionAid
ADRA Nederland
Aids Fonds
Albert Schweitzer Fonds, Ned.
ALS Nederland
Alzheimer Nederland
Amber Alert Europe
Amnesty International
Amref Flying Doctors
Amsterdamse Zwerfkatten 
Angst Dwang en Fobie Stichting (in afwachting van informatie)  
Artsen zonder Grenzen 
Bartiméus Sonneheerdt, Ver. 
Bijbelvereniging
Bio Kinderrevalidatie, St.
Bisschop Bluyssen Fonds
Bont voor Dieren
Brandwonden Stichting, Ned. 
Brooke Hospital for Animals
CARE Nederland 
Care4brittlebones, St.
Christenen voor Israël 
CliniClowns
COC Nederland 
Cordaid

DEF 
Het Danspaleis (in afwachting van informatie)
Diabetes Fonds
Dierenbescherming
DierenLot
Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest, St.
Edukans
Epilepsiefonds
European Cultural Foundation
Eye Care Foundation
Free Press Unlimited

GHI 
Greenpeace
Habitat for Humanity
Hart voor Kinderen 
Hartstichting, Ned.
Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, Ver.
Heifer Nederland
Hersenstichting Nederland 
De Hollandsche Molen
HomePlan
Hondenbescherming, Koninklijke
Huidfonds, St. Nat.
Hulp voor Helden -St. KPPR
Hulphond
Humanitas
Humanistisch Verbond
International Campaign for Tibet (in afwachting van informatie)

JKL
Jantje Beton 
JDRF Nederland (in afwachting van informatie)
Johan Cruyff Foundation 
Kanjer Wens, St.
Kerk in Actie 
KidsRights (in afwachting van informatie)
Kinderhulp, Nat. Fonds 
Kinderpostzegels Nederland 
KNCV Tuberculosefonds
KNGF Geleidehonden
Krajicek Foundation
Kuren met Reuma
KWF Kankerbestrijding 
Leger des Heils 
Leprastichting
Leprazending
De Liedjesfabriek
Liliane Fonds
Longfonds

MNO 
Maag Lever Darm Stichting 
Make-a-Wish Nederland
MAF Nederland 
Mama Cash
Mary's Meals Nederland 
ME/CVS-stichting Nederland
Metakids, St.
Met dieren meer mens, St.
Meedoen Mogelijk Maken, St. 
Milieudefensie, Ver.
Mission Possible Nederland 
MIVA/oneMen 

MS Fonds, Nat. 
MS Research, St. 
Muziek Jong voor Oud
Muziekinstrumenten Fonds, Nat. 
Natuur en Milieu
Natuurmonumenten
Nederlands Bijbelgenootschap
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting(NCFS)
New Dutch Connections
Nierstichting
NSGK voor het gehandicapte kind 
Fonds Gehandicaptensport
Omogolo Wildlife Trust
Oogfonds Nederland
Open Doors
Oppepper4all, Wensstichting
Ouderenfonds, Nat.
Oxfam Novib 

PQRS 
PAX
Plan Nederland 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Prinses Beatrix Spierfonds
Proefdiervrij 
Fonds Psychische Gezondheid
Red een Kind 
De Regenboog Groep 
Rode Kruis, Het Ned. 
Ronald McDonald Kinderfonds 
Sailing Kids, St.
Save the Children 
Simavi 
Fonds Slachtofferhulp
Solidaridad 
SOS Kinderdorpen 
Spieren voor Spieren
Stichting Steun EMMA Kinderziekenhuis AMC

TUVW 
Tear 
Terre des Hommes
Tjommie
Topsport For Life 
Trombosestichting Nederland
TWOBILLIONEYES
UNICEF
UN Women Nationaal Comité Nederland
De Upside van Down
Vereniging Rembrandt
Het Vergeten Kind (in afwachting van informatie)
vfonds
Villa Pardoes 
Vlinderkind, St. 
Stichting Vluchteling 
Vluchteling-Studenten, UAF, St
Vluchtelingenwerk Nederland 
Vogelbescherming Nederland
voordekunst
Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis 
Vrienden van de Friezenkerk (in afwachting van informatie)
Vrienden van de Hoop
VSO Nederland
Wakker Dier
War Child 
War Trauma Foundation 
Wereld Natuur Fonds 
WereldOuders
Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid, St. 
WIEL, St. (in afwachting van informatie)
Wilde Ganzen 
Woord en Daad
World Animal Protection Nederland 

XYZ 
ZOA
De Zonnebloem

 

 

Gerelateerde Ledenberichten

Maximumbedragen Beloningsregeling...

De maximumbedragen voor het jaarinkomen voor de