Aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland

Nederland Filantropieland heeft zich in 2020 aangesloten bij Goede Doelen Nederland. De beide organisaties samen, verenigen goededoelenorganisaties, professionals (met name fondsenwervers) die op persoonlijke titel zijn aangesloten en dienstverleners die als maatschappelijk partner het werk van goede doelen ondersteunen. Daarmee is een ‘brede’, krachtige  branchevereniging ontstaan en één aanspreekpunt voor politiek, overheid en media over goede doelen. Uitgangspunt is dat de vereniging NLFL tot uiterlijk 1 mei 2022 blijft bestaan zodat we een geleidelijke overgang van activiteiten en betrokkenen, leden en niet-leden, naar Goede Doelen Nederland mogelijk maken.

Bij Goede Doelen Nederland kunnen formeel alleen organisaties (met een Erkenning) lid zijn. Daarom wordt voor NLFL leden naast het organisatielidmaatschap het zijn van branchegenoot geïntroduceerd. Branchegenoot kun je zijn als individu, of je nu werkt voor een ideële of niet ideële organisatie.

ORGANISATIE
Sinds 1 mei 2020 is het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur van de vereniging Nederland Filantropieland. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid ‘uit de stal’ van NLFL, namelijk Albert Goutbeek en sinds kort door Will van Heugten. Margreet Plug is directeur van beide verenigingen. De vereniging NLFL blijft uiterlijk 1 mei 2022 bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden. De stichting NLFL is inmiddels ontbonden.

PROGRAMMARAAD
Om de activiteiten van NLFL te continueren en verder te ontwikkelen is de programmaraad vorig jaar van start gegaan. De programmaraad heeft tot doel de huidige activiteiten op het terrein van ontwikkelen en ontmoeten van NLFL te continueren, door te ontwikkelen en af te stemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland zodat er een integraal pakket aan activiteiten ontstaat. Deny de Jong, eindredacteur van de NLFL webinars, is voorzitter van de programmaraad. De programmaraad is divers samengesteld uit medewerkers van Goede Doelen Nederland en medewerkers van leden en nauw bij NLFL betrokkenen. Het uitgebreide aanbod van bijeenkomsten vind je op de websites van zowel NLFL als Goede Doelen Nederland.

De programmaraad bestaat uit:
Deny de Jong (via Nederland Filantropieland), Baukje Stam (via Nederland Filantropieland), Jur Venema (Nederland Filantropieland/Goede Doelen Nederland), Wouter Langeveld (Nierstichting), Petra Sleven (Stichting Vier Voeters), Kristel Casander (voordekunst), Paulien Trapman (Goede Doelen Nederland).

OMZETTEN LIDMAATSCHAP
De ledenraad van NLFL heeft de propositie voor leden en maatschappelijk partners en het daarbij behorende indicatieve aanbod op 30 november 2020 goedgekeurd. Goede doelen kunnen sinds 1 januari 2021 hun lidmaatschap gemakkelijk omzetten naar een (aspirant-) lidmaatschap van Goede Doelen Nederland. Daarmee krijgen ze ondermeer toegang tot het totale pakket aan diensten en inkoopvoordelen zoals dat nu al geldt voor leden van Goede Doelen Nederland.

  • Organisatieleden met of zonder Erkenning kunnen kiezen voor een aspirant-lidmaatschap. Organisatieleden zonder Erkenning worden desgewenst ondersteund bij de aanvraagprocedure van de Erkenning bij het CBF, toezichthouder goede doelen.
  • Individuele leden van een ideële of niet ideële organisatie kunnen branchegenoot worden. Dit geldt ook voor ZZP-ers.
  • Maatschappelijk partners kunnen leverancier worden van de Stichting Goede Doelen of branchegenoot worden. 

Branchegenoot: Bij Goede Doelen Nederland kunnen formeel alleen organisaties (met een Erkenning) lid zijn. Daarom wordt het zijn van branchegenoot naast het organisatielidmaatschap geïntroduceerd. Branchegenoot kun je zijn als individu, of je nu werkt voor een ideële of niet ideële organisatie.

Mocht je vragen of suggesties hebben, laat het ons weten.

Je kunt contact opnemen met Paulien Trapman via trapman@goededoelennederland.nl of Jur Venema via venema@goededoelennederland.nl

Stel een vraag

Paulien Trapman

relatiebeheerder leden
020 - 422 99 77
Email
Documenten
  • Alleen leden Propositie leden en maatschappelijk partners NLFL
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Online Kennis Festival groot succes

Heb je het gemist?

Schrijf je nu in voor het Online Kennis...

Het jaarlijkse Live Kennis Event is dit jaar he

Save-the-date Online Kennis Festival:...

Het jaarlijkse Live Kennis Event van NLFL wordt

Gerelateerde Ledenberichten

Webinar Integriteit op de werkvloer is nu...

Op 18 februari jl.

Update aansluiting Nederland Filantropieland

Sinds 1 mei is het bestuur van Goede Doelen Ned