Aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland

Eén krachtige brancheorganisatie voor goede doelen: dat is de gezamenlijke ambitie van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Op dit moment wordt hard gewerkt om de activiteiten van Nederland Filantropieland (NLFL) geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland.

ORGANISATIE
Sinds 1 mei is het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur van de vereniging Nederland Filantropieland. Het bestuur is aangevuld met twee bestuursleden ‘uit de stal’ van NLFL, namelijk Albert Goutbeek en Marc Petit. De ledenraad van de vereniging NLFL en de leden van Goede Doelen Nederland hebben daarmee ingestemd. Margreet Plug is met ingang van 1 mei directeur van beide verenigingen. De vereniging NLFL blijft nog maximaal twee jaar bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden. De stichting NLFL is inmiddels ontbonden.

Het bestuur van NLFL en Goede Doelen Nederland bestaat uit:
Jan van Berkel, voorzitter (Leprastichting)
Eduard Nazarski (Amnesty Internatonal Nederland)
Corina Gielbert (Nationaal Ouderenfonds)
Hanneke Dessing (Diabetes Fonds)
Tom Oostrom (Nierstichting)
Kees Zevenbergen (Cordaid)
Coen Abbenhuis (Cliniclowns)
Albert Goutbeek (Nederland Filantropieland)
Marc Petit (Nederland Filantropieland)

ACTIVITEITEN
Er is een programmaraad opgericht voor het vervlechten van de activiteiten van beide verenigingen. Doel is om de huidige activiteiten van NLFL op het gebied van ‘ontwikkelen’ en ‘ontmoeten’ te continueren, door te ontwikkelen en af te stemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland.

De programmaraad bestaat uit:
Deny de Jong (Nederland Filantropieland)
Baukje Stam (Nederland Filantropieland)
Jur Venema (Nederland Filantropieland/Goede Doelen Nederland)
Krista Jansen (Goede Doelen Nederland)
Paulien Trapman (Goede Doelen Nederland)
Wouter Langeveld (Nierstichting)

De programmaraad zal nog met 2 leden worden aangevuld.

LIDMAATSCHAP EN ERKENNING
Goede Doelen Nederland stelt voorop dat iedereen welkom is en dat er wordt gekeken naar een passend aanbod voor de drie soorten leden van NLFL (individuen, organisaties en maatschappelijk partners). De 3 geplande bijeenkomsten met de leden van NLFL konden helaas niet plaatsvinden. Er wordt naar een alternatief gekeken en binnenkort zullen de leden daarover verder worden geïnformeerd. Organisaties kunnen met ingang van 1 januari 2021 hun lidmaatschap overzetten als ze een Erkenning hebben. Voor organisaties die geen Erkenning hebben, maar wel binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen, wordt ondersteuning aangeboden om de Erkenning te verkrijgen. Voor organisaties die bij beide verenigingen lid zijn, komt het lidmaatschap van NLFL per 1 januari 2021 te vervallen. Ook het lidmaatschap van medewerkers die in dienst zijn bij een lid van Goede Doelen Nederland komt te vervallen per 1 januari 2021. Zij kunnen wel gebruik blijven maken van het aanbod van NLFL zolang de vereniging NLFL nog bestaat.

Goede Doelen Nederland kent geen lidmaatschap voor individuen, maar zij zullen zich wel bij Goede Doelen Nederland kunnen aansluiten. Met elk van de maatschappelijk partners van NLFL zal een gesprek gepland worden om te horen wat hun wensen zijn. Ook Goede Doelen Nederland werkt samen met organisaties/deskundigen, bijvoorbeeld binnen Stichting Diensten en de Helpdesk.

Stel een vraag

Paulien Trapman

relatiebeheerder leden
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook