Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300
Inspiratieworkshop Hoe worden wij een datagedreven organisatie?
Vergadering Commissie Communicatie
Moral Judgement Training for directors
Vergadering Commissie Huis-aan-huis werving
Vergadering Klankbordgroep Public Affairs
Directeurenkring
Vergadering Werkgroep Betalingsverkeer
Breakfast Club
ICT-overleg
Vergadering Raad van Toezicht