Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300
Training: sociale veiligheid voor managers (door KPMG)
Online training Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vergadering Klankbordgroep Public Affairs
Impactgericht Werken workshop 2: het werken met een Theory of Change (ToC)
Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten
Online informatiesessie ‘Je branchevereniging’
Vergadering Commissie Bedrijfsvoering & Financiën
Secretarissenkring ‘Ontwikkelingsrichtingen en positionering van de goededoelensecretaris’
Kijkje in de keuken bij Antoni van Leeuwenhoek Foundation
Workshop 2 Fondsenwerving Zakelijke Markt: Hoe bouw ik een impactvolle samenwerking op met bedrijven en blíjf ik aan tafel?