Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300
Vergadering Raad van Toezicht
Webinar: Trends in vrijwillige inzet in 2023
Training: Morele oordeelsvorming - leer een gesprek voeren over integriteitdilemma's
Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten
Vergadering Klankbordgroep Public Affairs
Workshop 2 Fondsenwerving Zakelijke Markt: Hoe bouw ik een impactvolle samenwerking op met bedrijven en blijf ik aan tafel?
Breakfast Club Trends in major donorwerving
Vergadering Commissie HR
Webinar over jaarverslaggeving
Training Feedback geven en ontvangen