De donateur en goede doelen

Zonder donateurs kunnen goede doelen hun maatschappelijke doelen niet realiseren. Dagelijks wordt het Nederlandse publiek benaderd om geld voor een goed doel te geven. Goede Doelen Nederland zet zich in voor maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving. In de fondsenwerving moet de wens van de donateur als uitgangspunt genomen worden en elk contactmoment met een donateur moet goed zijn, ongeacht de methode of het kanaal. Bovendien moeten er een redelijke verhouding zijn tussen de wervingskosten, kosten beheer & administratie en de doelbesteding. De mate waarin deze verhouding redelijk is wordt beoordeelt door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. 

INZICHT IN HOE EEN GEDONEERDE EURO WORDT BESTEED   
Het publiek, de donateur, heeft er recht op om te weten of de gedoneerde euro goed wordt besteed. In principe hoeven zij alleen maar te letten op de Erkenning. Heeft een goed doel een Erkenning dat kun je ervan uit gaan dat de organisatie de zaken op orde heeft, aan alle kwaliteitseisen voldoet en door de toezichthouder regelmatig wordt getoetst. De toezichthouder kijkt bijvoorbeeld of er sprake is van een redelijke verhouding is tussen de wervingskosten, organisatiekosten en doelbesteding. Wil iemand hier meer inzicht in, dan is er vanaf maart 2019 het Erkenningspaspoort. Dit biedt de donateur in één oogopslag inzicht in de missie, de activiteiten, wervingskosten, inkomsten en bestedingen. Bovendien is in één oogopslag duidelijk hoe de wervingskosten, organisatiekosten en de doelbesteding zich tot elkaar verhouden.     

VOORKOMEN VAN IRRITATIES
Bij fondsenwerving moet onnodige irritatie bij het publiek worden voorkomen en moet de werving integer zijn. De wens van de donateur moet in de fondsenwerving uitgangspunt zijn. Bovendien moet de donateur adequaat geïnformeerd worden over het doel van de wervingsactie en de beoogde besteding van de middelen. Met andere woorden het moet duidelijk zijn wie werft, voor welk doel en voor welke activiteiten. Ook mag er geen druk op de donateur uitgeoefend worden. Via de Erkenning wordt doot het CBF getoetst of er zorgvuldig wordt omgaan met donateursgegevens.

Voor de borging van maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving zijn naast de Erkenning, ook het wettelijke Bel me niet-register en de code Postfilter voorwaarden voor het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland.

WERVEN VAN NALATENSCHAPPEN
Steeds meer mensen willen dat ook na hun overlijden gewerkt wordt aan het realiseren van hun idealen en laten daarom (een deel van) hun vermogen of bezittingen na aan een goed doel. Binnen de sector is een richtlijn of gedragscode voor het werven van nalatenschappen. Goede doelen spelen in op de toenemende bereidheid van mensen om na te laten aan een goed doel. Zij doen dat zorgvuldig en resectvol door op gepaste wijze informatie en voorlichting te geven over de mogelijkheden die er zijn. Dat doen goede doelen in hun relatie met donateurs. Goede Doelen Nederland doet dit in de samenwerking met notarissen en estateplanners.

GOEDE INFORMATIEVOORZIENING 
Goede Doelen Nederland heeft de website goededoelen.nl opgezet. Deze publiekssite geeft neutrale informatie over hoe het toezicht op goede doelen is geregeld, welke afspraken en regels er gelden in de sector, hoe je kunt geven en welke vacatures er zijn bij goede doelen. Goede Doelen Nederland voert de redactie van de site.

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Goededoelensector pleit voor uitzondering...

Het wetsvoorstel voor de invoering van een opt-

Reacties internetconsultatie indrukwekkend...

Op 22 februari is de internetconsultatie over h

Uitzending kassa over straatwerving

In de uitzending van Kassa afgelopen zaterdag 2

Gerelateerde Ledenberichten

Pilot Wervingsrooster (huis-aan-huis) start...

Na een zorgvuldige voorbereidingstijd gaat de p

Rooster voor Donateurswerving

Direct Dialogue is een belangrijk wervings- en

Campagne ‘Geef Gerust’ start op 19 oktober

Zoals al eerder aangekondigd start op 19 oktobe