De donateur en goede doelen

Zonder donateurs kunnen goede doelen hun maatschappelijke doelen niet realiseren. Dagelijks wordt het Nederlandse publiek benaderd om geld voor een goed doel te geven. Goede Doelen Nederland zet zich in voor maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving. In de fondsenwerving moet de wens van de donateur als uitgangspunt genomen worden en elk contactmoment met een donateur moet goed zijn, ongeacht de methode of het kanaal. Bovendien moeten de kosten voor fondsenwerving in redelijke verhouding staan tot de totale inkomsten. Resultaat is dat er normen en regels zijn voor fondsenwerving die duurzaam vertrouwen bevorderen. De meeste normen en regels zijn voorwaarden voor het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland.

Verhouding kosten en opbrengsten fondsenwerving 
Bij de keuze van een wervingsinstrument om nieuwe donateurs te werven is het van belang dat de totale opbrengst van inzet van zo’n instrument zich op een verantwoorde wijze verhoudt tot de kosten ervan. Tegenover de inkomsten uit eigen fondsenwerving staan de kosten van eigen fondsenwerving. Deze kosten moeten volgens de regels, waar het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) goede doelen op toetst, in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten uit fondsenwerving. Voor de grote goededoelenorganisties wordt hierbij een plafond aangehouden van 25%. Dit houdt in dat de totale kosten van fondsenwerving gemiddeld over een periode van drie jaar niet meer dan 25% mag bedragen van de totalen opbrengsten uit fondsenwerving.  

Voorkomen van irritaties 
Bij fondsenwerving moet onnodige irritatie bij het publiek worden voorkomen en moet de werving integer zijn. De wens van de donateur moet in de fondsenwerving uitgangspunt zijn. Bovendien moet de donateur adequaat geïnformeerd worden over het doel van de wervingsactie en de beoogde besteding van de middelen. Met andere woorden het moet duidelijk zijn wie werft, voor welk doel, voor welke activiteiten en hoeveel geld hiervoor nodig is. Ook mag er geen druk op de gever uitgeoefend worden. Via de CBF-erkenning wordt gezorgd dat goede doelen zorgvuldig omgaan met donateursgegevens.

Voor de borging van maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving zijn naast de CBF-erkenning, ook het wettelijke Bel me niet-register en de code Postfilter voorwaarden voor het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland.

Werven van nalatenschappen
Steeds meer mensen willen dat ook na hun overlijden gewerkt wordt aan het realiseren van hun idealen en laten daarom (een deel van) hun vermogen of bezittingen na aan een goed doel. Binnen de sector is een richtlijn voor het omgaan met de toenemende bereidheid van mensen om na te laten aan goede doelen. Deze richtlijn is een gedragscode voor het werven van nalatenschappen. Goede doelen spelen in op de toenemende bereidheid van mensen om na te laten aan een goed doel. Zij doen dat zorgvuldig en resectvol door op gepaste wijze informatie en voorlichting te geven over de mogelijkheden die er zijn. Dat doen goede doelen in hun relatie met donateurs. Goede Doelen Nederland doet dit in de samenwerking met notarissen en estateplanners.

Goede informatievoorziening 
Goede Doelen Nederland heeft de website goededoelen.nl opgezet. Dit is een website voor donateurs en het algemeen publiek waar alle feiten en informatie over goede doelen te vinden is. De website geeft uitleg over toezicht en afspraken in de sector, biedt inzicht in de resultaten van goede doelen, geeft informatie over manieren van geven en werken bij goede doelen. Goede Doelen Nederland voert de redactie van de site.

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Externe links
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerd Nieuws

Donateursvertrouwen stabiliseert

Uit het meest recente rapport (4de kwartaal 201

De nieuwe Goede Doelen Gids komt eraan

In het voorjaar verschijnt er weer een nieuwe u

Gerelateerde Ledenberichten

Pilot Wervingsrooster (huis-aan-huis) start...

Na een zorgvuldige voorbereidingstijd gaat de p

Rooster voor Donateurswerving

Direct Dialogue is een belangrijk wervings- en

Campagne ‘Geef Gerust’ start op 19 oktober

Zoals al eerder aangekondigd start op 19 oktobe