Wetenschappelijk onderzoek VU Amsterdam

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijkse onderzoek waarin het geefgedrag van huishoudens, erflaters, fondsen, bedrijven en kansspelen macro-economisch in kaart wordt gebracht. Het onderzoek beschrijft de trends, analyses en achtergronden van geefgedrag in Nederland.

Het meest recente onderzoek is het rapport van 2017 met resultaten van het jaar 2015. Het verzamelen en analyseren van gegevens neemt 15 maanden in beslag, daardoor hebben de gegevens van het onderzoek 2017 betrekking op het geefjaar 2015.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek 2017:

  • In Nederland werd in 2015 in totaal ruim 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen.
  • Nederlanders geven vrijwillig 0,85 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
  • We gaven het meest aan kerk en levensbeschouwing (20 procent).
  • Onderwijs en onderzoek is in 2015 het minst populaire doel om aan te geven (4 procent).
  • Huishoudens geven het vaakst geld aan gezondheid (66 procent), op afstand gevolgd door internationale hulp (41 procent) en maatschappelijke en sociale doelen (32 procent).
  • Nederlanders geven vooral kleren en schoenen. Kleding doneren in de container heeft de huis-aan-huiscollecte ingehaald als de meest gebruikte manier om te geven.
  • Nieuwe vormen van geven, zoals per sms en via internet, zijn nauwelijks populairder geworden in de afgelopen jaren.
  • De waarde van de giften en goederen die zijn gegeven door huishoudens in Nederland sinds 2011 gestegen met 6,7 procent.
  • De vrijgevigheid van Nederland, gemeten in het percentage van het bruto binnenlands product dat aan filantropie wordt besteed, is in de afgelopen twintig jaar duidelijk afgenomen.
  • Vanaf 2011 is weer een opwaartse lijn te zien in de vrijgevigheid van huishoudens. In 2011 geven huishoudens 0,63 procent van het besteedbaar inkomen aan goede doelen. In 2015 is dit gestegen naar 0,69 procent. Het percentage van het bbp stijgt nog sneller. In 2011 geeft Nederland 6,6 procent van het bbp. In 2015 stijgt dit naar 7,7 procent van het bbp.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Externe links
Bijeenkomsten Archief