Wetenschappelijk onderzoek VU Amsterdam

‘Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek waarin het geefgedrag van huishoudens, erflaters, fondsen, bedrijven en kansspelen macro-economisch in kaart wordt gebracht door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij voeren dit onderzoek uit sinds 1995. Het onderzoek beschrijft de trends, analyses en achtergronden van geefgedrag in Nederland.

Op 15 april 2020 is het rapport uitgekomen over het geefgedrag in het jaar 2018. Het verzamelen en analyseren van de gegevens neemt ruim 15 maanden in beslag, daardoor hebben de gegevens van het onderzoek 2020 betrekking op het geefjaar 2018.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek:

 • In Nederland werd in 2018 in totaal ruim 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen.
 • Nederlanders geven vrijwillig 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer net zoveel als in 2015.
 • Opgeteld (giften van huishoudens, bedrijven, kansspelen, fondsen en nalatenschappen) geven we het meest aan gezondheid.
 • Huishoudens en bedrijven geven samen 80% van de bijdragen aan goede doelen.
 • Naar schatting gaven n 2018 Nederlandse huishoudens voor €2,4 miljard aan goede doelen in de vorm van geld en goederen. Dit si een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van 2015.
 • Huishoudens geven het meest aan Kerk en levensbeschouwing. Bedrijven aan sport en recreatie. Kansspelen aan Internationale hulp. Fondsen aan maatschappelijke en sociale doelen. Van nalatenschappen gaat het meest naar gezondheid. 
 • Milieu, natuur en dieren ontvingen van huishoudens een steeds groter deel. Het steeg van 9% in 1997 naar 11% in 2018.
 • Cultuur, sport en recreatie en onderwijs en onderzoek ontvangen de kleinste bijdrage van de Nederlandse huishoudens. Elk gemiddeld 2%.
 • De waarde van nalatenschappen stijgt. De sterkste stijging is op het terrein van cultuur.
 • Het percentage vrijwilligerswerk is gemeten in 2019 en komt uit op 40% van de bevolking en laat daarmee een lichte stijging zien sinds 2016.
 • 11% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk voor sportclubs. Daarna vindt men de meeste vrijwilligers bij religieuze organisaties en gezondheidsorganisaties.
 • De generatie X (geboren tussen 1965 – 1976) is in de periode 2001 – 2018 meer geld gaan geven. Ook de deelname aan vrijwilligerswerk is bij deze generatie gestegen.
 • De afgelopen jaren bereiken goededoelenorganisaties in alle generaties minder Nederlanders met een geefverzoek. De afname is het sterkste onder de oudste generaties.
 • Nederlanders vinden informatie over de besteding en impact van giften een aantrekkelijke tegenprestatie. Daarnaast geven Nederlanders aan dat een vermeerdering van de gift door een andere partij een goede reden is om meer te geven.
 • Nieuwe vormen van geefgedrag waarmee goededoelenorganisaties jongeren kunnen bereiken zijn online gaming en crowfunding.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Externe links
Bijeenkomsten Archief