Wetenschappelijk onderzoek VU Amsterdam

‘Geven in Nederland' (GIN) is een tweejaarlijks onderzoek waarin het geefgedrag van huishoudens, erflaters, fondsen, bedrijven en kansspelen macro-economisch in kaart wordt gebracht door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij voeren dit onderzoek uit sinds 1995. Het onderzoek beschrijft de trends, analyses en achtergronden van geefgedrag in Nederland.

In juni 2022 zijn de resultaten van GIN 2022 gepresenteerd. Het verzamelen en analyseren van de gegevens neemt ruim 15 maanden in beslag, daardoor hebben de gegevens van het onderzoek 2022 betrekking op het geefjaar 2020. Belangrijke conclusies uit het onderzoek:

 • In Nederland werd er in 2020 in totaal ruim € 5,6 miljard aan goede doelen gegeven in de vorm van geld en goederen. Dit is 0,7% van het bruto binnenlands product. Dat is minder dan in 2018 (0,8%).
 • De totale waarde in giften van huishoudens is gedaald. Van € 2421 miljoen in 2018 naar € 2073 miljoen in 2020. Deze daling is deels te verklaren door de lockdown-maatregelen die de overheid de afgelopen twee jaar heeft ingevoerd tijdens de coronacrisis. Deze lockdown-maatregelen hebben het voor veel goede doelen moeilijker gemaakt om collectes en evenementen te organiseren. Dit laat nogmaals zien hoe belangrijk werven is voor geven.
 • Bedrijfsgiften en -sponsoring zijn in 2020 gestegen. Van € 1895 miljoen in 2018 naar € 2158 miljoen in 2020. Dit betekent dat het bedrag uit bedrijfsgiften en -sponsoring hoger is dan de giften uit huishoudens, in tegenstelling tot 2018.
 • Inkomsten uit nalatenschappen blijven stijgen, naar € 388 miljoen in 2020. 
 • Er werd in 2020 het meest gedoneerd aan gezondheid, daarna aan kerk- en levensbeschouwing, internationale hulp en maatschappelijke en sociale doelen. 
 • Ook tijdens de pandemie bleven huishoudens, die vaste donateur zijn, hun goede doelen veelal trouw. Het percentage vaste periodieke overschrijvingen is gestegen van 44% in 2018 naar 48% in 2020. 
 • In 2020 gaven huishoudens vaker aan lokale goede doelen dan in 2018. Het aantal huishoudens dat aan minstens één lokaal goed doel geeft is gestegen van 20% naar 23%. Ook bedragen namen toe. 
 • Het doneren via een online collectebus is niet toegenomen, maar juist gedaald: van 6% in 2018 naar 5% in 2020. Crowdfunding is licht gestegen, van 11% in 2018 naar 12% in 2020.
 • Het vertrouwen in goede doelen was tijdens de pandemie hoger dan voor de pandemie: bijna de helft van de respondenten gaf aan veel of erg veel vertrouwen te hebben in goede doelen.
 • Naar schatting gaven bedrijven € 2,2 miljard in 2020 aan goede doelen, opgebracht door 61% van de Nederlandse bedrijven. Opvallend is dat bedrijven die aangeven getroffen te zijn door de coronapandemie (door bijvoorbeeld een omzetdaling of tijdelijke bedrijfssluitingen) niet minder of minder vaak zijn gaan geven. 
 • Minder Nederlanders zijn vrijwillig actief, ook als er gekeken wordt naar online participatie. Het is gedaald van 52% in 2018 naar 49% in 2020.

De leden van Goede Doelen Nederland onderkennen het grote belang van tweejaarlijks wetenschappelijk onderzoek naar het geefgedrag. Daarom dragen zij elk jaar financieel bij aan het onderzoek ‘Geven in Nederland’.

 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Externe links
Bijeenkomsten Archief