Algemeen

DE VERENIGING EN DE ALV, HOE DOE JE DAT IN DEZE TIJD?
Hoe moet de besluitvorming binnen verenigingen plaatsvinden nu je niet fysiek bij elkaar kunt komen door de coronacrisis. Deze vraag heeft geleid tot een spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt. 

Waar normaal fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven bij een ALV, mag het bestuur van een vereniging een virtuele ALV organiseren. De spoedwet is per 8 april in werking getreden en vervalt op 1 september 2020.

Samengevat bevat de noodwet het volgende:
Een ALV waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:

  • de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
  • de leden elektronisch vragen kunnen stellen die uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;
  • daarbij mag het bestuur bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden (6 maanden na einde boekjaar) met enkele maanden wordt verlengd. Doordat aan de noodwet terugwerkende kracht wordt verleend, zal de wet ook gelden voor ALV’s die tijdens de corona-crisis in aangepaste vorm al gehouden zijn;

 

WEBINAR “De digitale ALV” van De Nederlandse Associatie
Kijk hier het webinar 'De digitale ALV' van 24 april terug. Meer informatie is op de website van De Nederlandse Associatie te vinden. Tijdens het webinar kwamen veel vragen binnen. Lees hier de belangrijkste vragen én de antwoorden.

HELPDESK
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Je kunt contact opnemen met Van Doorne, advocaten en notarissen via onze Helpdesk.