Belangenbehartiging

Goede Doelen Nederland zet zich in voor een positief maatschappelijk en politiek klimaat zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen onafhankelijk aan hun missie kunnen werken. Wij zijn daarbij hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en media en werken samen met diverse maatschappelijke partners.

Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Dus geen onnodige beperkende wet- en regelgeving voor fondsenwerving. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. Wij werken hierin samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en andere relevante koepels binnen en buiten de sector.

Belangenbehartiging Den Haag

Nieuwsberichten

Feiten en cijfers 2022
Goede Doelen in 2022: resultaten en betrokkenheid in beeld
Verkiezingsdebat
Goede Doelen Nederland kijkt tevreden terug op een geslaagd debat
Debat linkedin
Het Goede Doelen Verkiezingsdebat gemist?
Naar al het nieuws

Komende bijeenkomsten

Vergadering Commissie HR
Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten
AVG training (voor gevorderden)
Naar de agenda