Belangenbehartiging

Goede Doelen Nederland zet zich in voor een positief maatschappelijk en politiek klimaat zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen onafhankelijk aan hun missie kunnen werken. Wij zijn daarbij hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en media en werken samen met diverse maatschappelijke partners.

Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Dus geen onnodige beperkende wet- en regelgeving voor fondsenwerving. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. Wij werken hierin samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en andere relevante koepels binnen en buiten de sector.

Belangenbehartiging Den Haag

Nieuwsberichten

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging
Naar al het nieuws

Komende bijeenkomsten

Vergadering Commissie Huis-aan-huis werving
Vergadering Klankbordgroep Public Affairs
Directeurenkring
Naar de agenda