Vijf aanbevelingen voor parlement en kabinet

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’, ook wel ‘filantropie’ genoemd. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Van oudsher heeft filantropie een prominente positie in onze democratische samenleving. Dit particulier maatschappelijk initiatief pakt maatschappelijke vraagstukken op die de overheid of markt niet kan oplossen en is daarmee een onmisbaar fundament voor onze samenleving. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te versterken waarbinnen filantropie, zelfstandig en onafhankelijk, kan floreren.

De sector filantropie roept Tweede Kamerleden en het komende kabinet op om deze maatschappelijke betrokkenheid en inzet van velen te ondersteunen en verder te versterken. Wij doen hiervoor in dit manifest vijf aanbevelingen.

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.