Ondertekenaars Manifest Filantropie

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’, ook wel ‘filantropie’ genoemd. Van oudsher heeft de filantropie een prominente positie in onze democratische samenleving. Dagelijks zetten miljoenen mensen zich hiervoor in. Dit particulier maatschappelijk initiatief pakt maatschappelijke vraagstukken op die de overheid of markt niet kan oplossen en is daarmee een onmisbaar fundament voor onze samenleving.

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te versterken waarbinnen filantropie, in al zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid, kan floreren. Het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ met vijf aanbevelingen voor de Tweede Kamer en het komende kabinet is om deze reden ondertekend door onderstaande brede coalitie binnen de filantropische sector.

Het Manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' is ondertekend door een brede coalitie binnen de sector filantropie: 
-  Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen)
-  FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland)
-  CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
-  Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie)
-  SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie)
-  NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
-  Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking)
-  Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goededoelenloterijen)
-  Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief)
-  Theo Schuyt, hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam
-  Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus
-  Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur)
-  NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)
-  Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed)

Gerelateerd Nieuws

Symposium en politiek café groot succes

Op 12 april vond het symposium 'Filantropie is