Telemarketing en mobiele diensten

Zonder de steun van het publiek kunnen goede doelen hun werk niet doen. Zij hebben verschillende mogelijkheden om burgers bij hun missie te betrekken en om hulp steun te vragen. Daarbij is persoonlijk contact essentieel. Bijvoorbeeld via telefonische benadering. Ieder goed doel heeft een missie en een verhaal dat verteld moet worden.

Uit het onderzoek Het wervingslandschap in kaart (2020) van Goede Doelen Nederland blijkt dat het wervingskanaal Telemarketing na e-mail, direct mail en en social media campagnes, het meest gebruikt wordt door goede doelen. Telemarketing wordt het vaakst ingezet om bestaande of oud-donateurs te benaderen. De helft van de goede doelen gebruikt telemarketing voor het werven van nieuwe donateurs.

AANPASSING WET TELECOMMUNICATIE PER 1 JULI 2021 (INVOERING OPT-IN) 
Voor telemarketing geldt per 1 juli 2021 een opt-in regiem. Door een  stevige lobby van Goede Doelen Nederland geldt er voor goede doelen een verruiming van het begrip klantrelatie. Ook is bepaald dat de klanttermijn niet zonder inspraak van het parlement ingeperkt kan worden.

We hebben de belangrijkste wijzigingen en veel gestelde vragen van leden op een rijtje gezet in een ‘Q&A wijziging Telecommunicatiewet’. Deze kun je op deze pagina onder DOCUMENTEN downloaden (achter de inlog). Op 30 juni organiseerden we in samenwerking met DDMA een Digital Talk over de wetswijziging. De opname is voor leden hier terug te zien (achter de inlog).

ZELFREGULERING: CODE TELEMARKETING 
Omdat de Telemarketing onder politieke druk staat en de sector duurzame inzet van dit kanaal nastreeft, is zelfregulering van groot belang.  Daarom heeft DDMA in afstemming met Goede Doelen Nederland de Code Telemarketing opgesteld. Deze zelfregulering heeft betrekking op telefoongesprekken tussen goede doelen, commerciële partijen en consumenten. De code bepaalt onder andere de voorwaarden van telemarketing, de omgang met contactgegevens, het aanbieden van het recht van verzet en bel-me-niet register, het trainen van telemarketeers en de klanttermijn.

Lees hier meer over zelfregulering en code Telemarketing.

De Code Telemarketing is onlangs gewijzigd. De klanttermijn is vastgesteld op 3 jaar. Dit betekent dat oud-donateurs nog maar tot drie jaar ná de beëindiging van de financiële klantrelatie gebeld mogen worden. De gewijzigde Code Telemarketing is 1 maart 2020 ingegaan (handhaving vanaf 1 juni 2020) en maakt inmiddels ook onderdeel uit van de Reclame Code.  

Een uitzondering op de maximumtermijn van 3 jaar kan door een goed doel aangevraagd worden bij de Commissie Balanstoets Telemarketing (CBT). Meer informatie over de CBT, het indienen van de verlengingsaanvraag en het reglement vind je op www.balanstoetstelemarketing.nl.

VERVANGING TELECOMWET IN DE E-PRIVACY VERORDENING 
Op 16 februari 2021 zijn de EU-lidstaten in de Europese Raad het sinds 4 jaar eens over de e-Privacy Verordening. De wet gaat er dus komen, al kan het ook nu nog even duren. De onderhandeling tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn gestart, dit is de laatste fase voordat de nieuwe privacywet kan worden aangenomen. De e-Privacy Verordening vervangt de Nederlandse Telecommunicatiewet. In deze wet zijn de regels opgenomen voor onder anderen e-mail, Whatsapp, sms, telemarketing en cookies. Qua impact is de e-Privacy Verordening te vergelijken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook de duur van het totstandkomingsproces is gelijkwaardig. De volgende fase wordt ook wel de ‘triloog’ genoemd. De Raad, de Commissie en het Parlement hebben ieder een eigen versie van de e-Privacy Verordening goedgekeurd – nu moeten ze het eens worden over een definitieve tekst. Hoe lang de triloog duurt hangt af van de concessies die men wil doen. Ook na de triloog heeft het voorstel niet direct effect. In de tekst van de Raad is een termijn van twee jaar opgenomen voor organisaties om zich voor te bereiden, net zoals dat bij de AVG het geval was.

RECLAMECODE MOBIELE DIENSTEN 
Op 15 september 2019 is de Reclamecode Mobiele Diensten in werking is getreden. Deze code is een herziene versie van de Reclamecode SMS-Dienstverlening uit 2011, die alleen betrekking had op SMS-diensten. Door de herziening vallen nu ook de Mobiel Internet Diensten onder deze code en geldt deze dus ook voor goede doelen die gebruik maken van mobiele diensten zoals bijvoorbeeld geefmobiel. 

De code heeft betrekking op reclame voor diensten die bestemd zijn voor gebruik op een mobiel apparaat van de consument. Zoals games, chatdiensten, informatiediensten en televoting diensten en die bij de consument in rekening worden gebracht via de telefoonrekening of het Prepaid-tegoed. De code is ontwikkeld door de stichting reclame code en is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. Doel is om misleiding van de eindgebruikers te voorkomen. Consumenten kunnen klachten bij de Reclame Code Commissie indienen.

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Documenten
  • Alleen leden Q&A Wijziging Telecommunicatiewet
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Kamerbehandeling wetsvoorstel opt-in...

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsv

Amendement verruiming klantrelatie voor...

Op 22 september heeft Tweede Kamerlid Palland (

Gerelateerde Ledenberichten

Q...

We hebben de belangrijkste wijzigingen en de me

Resultaten onderzoek wervingskanalen MWM2

Goede Doelen Nederland heeft met een uitgebreid

Europese peiling goededoelensector in COVID-...

De European Fundraising Association (EFA) voert