Onderzoek

ONDERZOEK WERVINGSLANDSCHAP IN KAART 
Goede Doelen Nederland heeft met een uitgebreid onderzoek onder de leden in kaart gebracht welke kanalen zij inzetten voor de fondsenwerving in 2019. Inzichten en cijfers uit dit onderzoek helpen ons de belangen van onze leden goed te behartigen op het moment dat de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek onder druk komen te staan. Het onderzoek is uitgevoerd door MWM2 (december 2019- februari 2020).

RESPONS EN WEGING
Het onderzoek is uitgevoerd onder 128 leden van Goede Doelen Nederland aan de hand van een online vragenlijst. In totaal hebben 82 deelnemers meegedaan van 75 verschillende goede doelen (respons is 59%). Wanneer meerdere deelnemers van hetzelfde goede doel de vragenlijst hebben ingevuld, zijn deze resultaten gewogen, zodat elk goed doel één keer wordt meegenomen in de resultaten.

De resultaten van het onderzoek staan rechts onder DOCUMENTEN. Je moet hiervoor ingelogd zijn op je ledenaccount.

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Documenten
  • Alleen leden Onderzoek wervingslandschap in kaart , februari 2020
Bekijk ook