AVG

Privacywetgeving speelt een belangrijke rol in de praktijk van de goede doelen. En vooral bij de werving en benadering van donateurs, zakelijke relaties en andere doelgroepen. Er gelden diverse verplichtingen volgens de privacywetgeving waar je je als organisatie aan moet houden en die iets zeggen over het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Met de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Dit geldt dus ook voor goede doelen. Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden. Burgers krijgen met de AVG meer privacy rechten en toezichthouders krijgen meer bevoegdheden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

AVG EN ERKENNINGSREGELING 
In de normen die het CBF hanteert voor de Erkenning is het beleid en de beveiliging rond informatie meegenomen. De bepalingen zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie van het goede doel. Bekijk de normen Erkenningsregeling rechts onder ‘DOCUMENTEN’.

PERSOONSGEGEVENS EN DIRECT MARKETING
In veel gevallen is toestemming nodig om iemands persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor direct marketing. De AVG stelt strengere eisen aan de benodigde toestemming dan de vorige privacywet.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderscheidt drie soorten direct marketing, die elk eigen regels kennen:

Lees hier meer informatie.

PERSOONSGEGEVENS EN INTERNET 
Het plaatsen van persoonsgegevens van een ander op internet mag niet zomaar. Dit mag in principe alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is uit de AVG. Dit geldt ook voor het publiceren van foto’s en video’s. Zodra personen herkenbaar in beeld komen, zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet. Lees er hier meer over.

AVG TRAININGEN  
Goede Doelen Nederland organiseert regelmatig AVG trainingen. Hierin staat voornamelijk de praktische toepassing van de privacy verplichtingen voor goede doelen centraal. Kijk in de agenda wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt.

FORMATS EN TEMPLATES 
Een aantal documenten dat werd gebruikt tijdens de workshops over AVG, zijn nu beschikbaar voor alle leden. Bekijk ze hier.