Werving huis-aan-huis

Huis-aan-huis werving, is een belangrijk persoonlijk contactkanaal voor goede doelen. Met het vertellen van het missieverhaal worden donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven of loten verkocht. De meeste goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten maken gebruik van wervingsbureaus. Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat deze wervingsbureaus zich houden aan de afspraken en spelregels die binnen de sector zijn gemaakt om de druk op de voordeur zo klein mogelijk te houden.

Uit het onderzoek Wervingslandschap in kaart (2020) van Goede Doelen Nederland blijkt dat huis-aan-huiswerving voornamelijk wordt ingezet voor het werven van nieuwe donateurs. Nagenoeg alle goede doelen maken hiervoor gebruik van wervingsbureaus met wervers in loondienst. 44% van de goede doelen zegt 60-80% van alle nieuwe donateurs via dit kanaal te werven, en 18% van de goede doelen zegt zelfs 80-100% via dit kanaal te werven. 65% behoudt deze nieuwe donateurs minimaal twee jaar of langer.

WERVINGSROOSTER (HUIS-AAN-HUIS)
Om de werving huis-aan-huis verantwoord te laten verlopen werken erkende goede doelen en de wervingsbureaus met een Wervingsrooster en een gedragscode. Leden van Goede Doelen Nederland zijn verplicht om, wanneer zij gebruikmaken van de wervingsmethode huis-aan-huis, het Wervingsrooster te gebruiken en te doen gebruiken door het (de) wervingsbureau(s) dat (die) in opdracht van het goede doel werkt (werken). Het Wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt. Het Wervingsrooster is, naast het Collecterooster en de Erkenningsregeling, een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector. Het wervingsrooster is, net als het collecterooster, toegankelijk voor zowel het publiek als voor gemeenten via de website van Geef Gerust.

GEDRAGSCODE WERVINGSBUREAUS
Met de gedragscode wordt de kwaliteit van de werving door wervingsbureaus geborgd. De gedragscode bepaalt dat wervingsbureaus zich houden aan alle geldende wet- en regelgeving en de AVG. En er zijn afspraken gemaakt over governance, verloning van de wervers en schijnzelfstandigheid. Ook zijn er kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd over gedrag van de werver, omgang met consument en het trainen van de wervers. Alle wervingsbureaus aangesloten bij het Wervingsrooster werken volgens de gedragscode (zie bij documenten) .

Het wervingsrooster is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Toezichthouder CBF en DDDN en VFN (brancheorganisaties wervingsbureaus). Voor het beheer van het Wervingsrooster is de stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving opgericht (stichting RHAHW)

Lees hier meer over zelfregulering en het wervingsrooster.

PROTOCOL VOOR HUIS-AAN-HUISWERVING IN CORONATIJD 
De Stichting RHAHW heeft een protocol ontwikkeld voor veilige huis-aan-huiswerving in coronatijd (zie bij documenten). De Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland heeft hier input voor geleverd. Dit protocol is ook gepubliceerd op de website van het CBF.

Belangrijk is dat leden in relatie met hun wervingsbureau altijd aanvullende, eventueel strengere, richtlijnen kunnen overeenkomen dan in het protocol zijn vastgelegd. Dit is expliciet tussen betrokken partijen afgesproken. Na iedere persconferentie van het Kabinet vindt, indien nodig, overleg plaats met de Werkgroep Wervingsrooster en met het bestuur van de stichting RHAHW om te bepalen of het protocol, gezien de actualiteit, moet worden aangepast.

WERKGROEP WERVINGSROOSTER 
Binnen Goede Doelen Nederland is de Werkgroep Wervingsrooster actief. De werkgroep voorziet Goede Doelen Nederland van input uit de praktijk.

TOOLS
Om kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus goed vast te leggen heeft Goede Doelen Nederland een modelovereenkomst opgesteld. Om na te gaan of de afspraken ook nageleefd worden is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Dit kost tijd en geld. We hebben de krachten gebundeld en gekozen voor het laten uitvoeren van collectieve audits bij wervingsbureaus door DMCC. Vanaf 2016 worden deze audits jaarlijks uitgevoerd.

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerde Ledenberichten

Gesprek met banken over afstorten...

Goede Doelen Nederland en Stichting Collectepla

D2D Protocol

Op 3 en 17 november waren er persconferenties o

D2D protocol aangepast

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de ove