Huis-aan-huis werving

Direct Dialogue, waaronder huis-aan-huis werving, is een belangrijk wervings- en contactkanaal voor goede doelen. Door middel van huis-aan-huis werving worden aan de voordeur donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven of loten verkocht. De meeste goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten maken gebruik van wervingsbureaus. Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat deze wervingsbureaus zich houden aan de afspraken en spelregels die binnen de sector zijn gemaakt om irritatie aan de voordeur zo klein mogelijk te houden.

Wervingsrooster (huis-aan-huis)
Inmiddels is de stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving opgericht (stichting RHAHW). Dit is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Toezichthouder CBF en DDDN en VFN (brancheorganisaties wervingsbureaus). De stichting beheert het wervingsrooster. Het Wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt. Het Wervingsrooster is, naast het Collecterooster en de Erkenningsregeling, een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector.

Ook hebben de samenwerkende partijen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving in de vorm van een gedragscode (zie bij documenten). Het wervingsrooster is, net als het collecterooster, toegankelijk voor zowel het publiek als voor gemeenten via de website van Geef Gerust. 

Protocol in coronatijd
De Stichting RHAHW heeft een protocol ontwikkeld voor veilige huis-aan-huiswerving in coronatijd (zie bij documenten). De Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland heeft hier input voor geleverd. Dit protocol wordt ook gepubliceerd op de website van het CBF.

Belangrijk is dat leden in relatie met hun wervingsbureau altijd aanvullende, eventueel strengere, richtlijnen kunnen overeenkomen dan in het protocol zijn vastgelegd. Dit is expliciet tussen betrokken partijen afgesproken. Na iedere persconferentie van het Kabinet vindt overleg met het bestuur van de stichting RHAHW plaats om te bepalen of het protocol, gezien de actualiteit, moet worden aangepast.

Actuele stand van zaken huis-aan-huiswerving in coronatijd
Op 15 december ging de tweede lockdown in. Onlangs heeft het kabinet deze lockdown verlengd tot in ieder geval 9 februari 2021. Uit de nu beschikbare informatie op de website van de overheid blijkt dat de overheidsmaatregelen die sinds 15 december gelden zich niet richten op huis-aan-huisverkoop en dus ook niet op huis-aan-huiswerving. Dit was eerder niet expliciet gemeld. 

In afwijking van het protocol is derhalve huis-aan-huis werving toegestaan ook al is de retail gesloten. Goede doelen maken hun eigen afweging of en wanneer zij de huis-aan-huis werving weer opstarten. Sommige goede doelen zullen voorzichtig weer starten, anderen willen wellicht nog even wachten. Goede Doelen Nederland vraagt haar leden deze afweging zorgvuldig te maken. Vanzelfsprekend dienen de wervers zich dan te houden aan het bovengenoemde protocol met daarin eisen voor de veiligheid.

Zodra er weer aanvullende of nieuwe maatregelen komen van de overheid overleggen betrokken partijen over de gevolgen voor de huis-aan-huis werving. 

Werkgroep Wervingsrooster
Binnen Goede Doelen Nederland is de Werkgroep Wervingsrooster actief. De werkgroep voorziet Goede Doelen Nederland van input uit de praktijk.

Tools
Om kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus goed vast te leggen heeft Goede Doelen Nederland een modelovereenkomst opgesteld. Om na te gaan of de afspraken ook nageleefd worden is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Dit kost tijd en geld. We hebben de krachten gebundeld en gekozen voor het laten uitvoeren van collectieve audits bij wervingsbureaus door DMCC. Vanaf 2016 worden deze audits jaarlijks uitgevoerd. 

 

 

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker marketing en fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerde Ledenberichten

D2D Protocol

Op 3 en 17 november waren er persconferenties o

D2D protocol aangepast

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de ove

Update Wervingsrooster

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Wervingsro