Huis-aan-huis werving

Direct Dialogue, waaronder huis-aan-huis werving, is een belangrijk wervings- en contactkanaal voor goede doelen. Door middel van huis-aan-huis werving worden aan de voordeur donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven of loten verkocht. De meeste goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten maken gebruik van wervingsbureaus. Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat deze wervingsbureaus zich houden aan de afspraken en spelregels die binnen de sector zijn gemaakt om irritatie aan de voordeur zo klein mogelijk te houden.

WERVINGSROOSTER
Momenteel wordt gewerkt aan het Wervingsrooster, een initiatief van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Toezichthouder CBF en DDDN (brancheorganisatie wervingsbureaus). Stichting Collecteplan heeft een adviserende rol. Het Wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt. Het Wervingsrooster is, naast het Collecterooster en de Erkenningsregeling, een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector.

Ook hebben de samenwerkende partijen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving. Het wervingsrooster is, net als het collecterooster, toegankelijk voor zowel het publiek als voor gemeenten via de website van Geef Gerust. De partijen werken samen in een stuurgroep, waar ook Vereniging Fieldmarketing Nederland (VFN) vertegenwoordigd is.

Stand van zaken
De stuurgroep heeft Dedan Schmidt, oud-interim directeur van het CBF, gevraagd om nog bestaande knelpunten te inventariseren en oplossingen voor te stellen.

Verder wordt nu hard gewerkt aan de nieuwe gedragscode die deelname van wervingsbureaus die zzp’ers inzetten mogelijk maakt. Voor een goede borging van de naleving van de nieuwe gedragscode is afgesproken dat er een auditsysteem moet komen. Ieder bureau dat wil deelnemen aan het Wervingsrooster moet vooraf geaudit worden.  Over de financiering van het wervingsrooster is inmiddels overeenstemming bereikt.

Werkgroep Wervingsrooster
De Werkgroep Wervingsrooster helpt Goede Doelen Nederland om in kaart te brengen of met de huidige werkwijze en de governance recht wordt gedaan aan de hoofdlijnen van het plan. De werkgroep formuleert waar nodig concrete verbeterpunten en onderzoekt aan welke voorwaarden voldaan moet worden om deelname aan het wervingsrooster verplicht te stellen.

Tools
Om kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus goed vast te leggen heeft Goede Doelen Nederland een modelovereenkomst opgesteld. Om na te gaan of de afspraken ook nageleefd worden is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Dit kost tijd en geld. We hebben de krachten gebundeld en gekozen voor het laten uitvoeren van collectieve audits bij wervingsbureaus door DMCC. Vanaf 2016 worden deze audits jaarlijks uitgevoerd. 

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker marketing en fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerde Ledenberichten

Update Wervingsrooster

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Wervingsro

Collectieve audit Direct Dialogue én...

Wil je meedoen aan de collectieve audit voor Di

Praat mee over de vervolgstappen...

Vanwege de toenemende druk op wervingskanalen e