Integriteitsnormen in de Erkenningsregeling

Er zijn nieuwe normen op het gebied van integriteit ontwikkeld. De Commissie Normstelling heeft inmiddels aan de bestaande normen een hoofdstuk integriteit toegevoegd. Deze nieuwe normen beogen integer handelen te bevorderen door enerzijds te zorgen dat organisaties hun integriteitssysteem op orde hebben en anderzijds het open gesprek over integriteitsdilemma’s te stimuleren. In 2019 krijgen erkende goede doelen de tijd om hun organisatie zodanig in te richten dat zij voldoen aan de nieuwe normen met betrekking tot integriteit. Zij worden daarbij ondersteund door een breed ondersteuningspalet dat Goede Doelen Nederland samen met Partos heeft ontwikkeld en nog verder zal ontwikkelen. In 2020 zal het CBF tijdens de jaarlijkse check en reflectie ook de integriteitsnormen toetsen.

Partos heeft haar gedragscode en de eisen van haar kwaliteitssysteem (Partos9001) op het gebied van integriteit aangescherpt.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Externe links
Bijeenkomsten Archief