Handreikingen

Om organisaties te ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van het eigen Integriteitssysteem zijn diverse handreikingen ontwikkeld. De handreikingen helpen ook bij het naleven van de integriteitsnormen in de Erkenningsregeling en de Partos gedragscode.

HANDREIKING INTEGRITEITSSYSTEEM
De Handreiking Integriteitssysteem is opgesteld door Goede Doelen Nederland, Partos en Governance & Integrity. De handreiking geeft organisaties antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Met het uitvoeren van de beschreven stappen voldoen organisaties aan de Partos Gedragscode en de Erkenningsregeling. Het uiteindelijke doel is om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, in een voorkomend geval zorgvuldig af te handelen en adequaat verantwoording af te leggen.

HANDREIKING EXTERNE VERANTWOORDING
De vraag wanneer, waarover en namens wie je als organisatie moet verantwoorden is soms lastig te beantwoorden. Om organisaties te helpen bij deze afwegingen is de Handreiking Externe Verantwoording opgesteld, die zowel aandacht geeft aan jaarverslaglegging achteraf als aan eventuele tussentijdse meldingen. Zo kunnen organisaties transparant en eenduidig periodiek extern rapporteren over integriteit. Het CBF voert per 1 maart 2019 een meldplicht in voor erkende organisaties.

ROADMAP SCREENING
De Roadmap Screening helpt organisaties bij het aanscherpen van het screeningsproces n.a.v. integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers. Het Rode Kruis, Save the Children en de Dutch Relief Alliance ontwikkkelden deze roadmap.

 

Gerelateerde Ledenberichten

Wat doet een integriteitsfunctionaris?

Een belangrijk schakel in het integriteitssyste

Workshopreeks over integriteit gewaardeerd

Eind 2018 vond de eerste workshopreeks over int