Gezamenlijk Actieplan Integriteit

Het Gezamenlijke Actieplan Integriteit is opgesteld door een brede coalitie van partijen bestaande uit: Het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Partos, Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF.

Doel van het plan is dat uiteindelijk het aantal integriteitsschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt. In het actieplan zijn vier hoofdlijnen voor acties, maatregelen en projecten geformuleerd: bestaande integriteitssystemen verbeteren, preventieve maatregelen treffen, veilig melden en adequaat handelen & transparant verantwoorden. De scope van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit is breder dan alleen internationale hulporganisaties en is daarmee relevant voor alle goede doelen.

ONDERSTEUNING LEDEN GOEDE DOELEN NEDERLAND
Alle betrokken partijen binnen het actieplan zijn verantwoordelijk voor één of meerdere actielijnen met bijbehorende acties en projecten. Een van de actielijnen waar Goede Doelen Nederland expliciet bij betrokken is en waarvoor het samen optrekt met o.a. Partos en het CBF is organisaties ondersteunen bij het verbeteren van het integriteitssysteem in hun organisatie.

Hoe doen we dit?

  • Opleidingen, workshops, trainingen en intervisie. Zo heeft Goede Doelen Nederland samen met Partos en in samenwerking met Governance & Integrity een workshopreeks integriteit aangeboden die in 2019 wordt herhaald. 
  • Handreiking Integriteitssysteem met handvatten om een sluitend integriteitssysteem in te richten. De handreiking is samen met Partos ontwikkeld in samenwerking met Governance & Integrity.   
  • Normen op het gebied van integriteit in de Erkenningsregeling en aanpassingen van de Partos gedragscode.
  • Richtlijn voor publieksverantwoording en meldplicht.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Kamer onder de indruk van vorderingen sector...

Op woensdag 20 februari heeft een AO plaatsgevo

Integriteit hoog op de agenda

In de afgelopen weken is op diverse momenten me

Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang...

Op 15 november jl.