Integriteit

Goede doelen hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Dat wordt ook van hen verwacht. Al jaren worden er verschillende maatregelen genomen om te werken aan integer handelen binnen organisaties, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken.

Toch werd de samenleving vanaf februari 2018 opgeschrikt door de berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers van verschillende internationale hulporganisaties. Dergelijk gedrag is onacceptabel en druist in tegen alles waar we voor staan. Als sector nemen we onze verantwoordelijkheid en willen we het uiterste doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te voorkomen. Ook mag van ons verwacht worden dat we in geval van misstanden, optreden en transparant zijn over de getroffen maatregelen.

De sector, waaronder Goede Doelen Nederland, heeft de handen ineengeslagen en in 2018 een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld. Dit actieplan is een samenhangende aanpak om misstanden te voorkomen en verbeteringen door te voeren rondom preventie, signalering, handhaving en verantwoording van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector. Goede Doelen Nederland heeft samen met Partos een aanbod ontwikkeld om leden te ondersteunen in het verbeteren van het integriteitssysteem binnen hun organisatie.  

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Externe links
Klap menu uit