Innovatie

De samenleving verandert snel door de digitale transformatie. Dit heeft grote invloed op het werk en de positie van goede doelen. Wat betekent deze digitale transformatie voor goede doelen? Hoe kunnen goede doelen daar op anticiperen en gebruik maken van de technologische ontwikkelingen om hun maatschappelijke doelen te realiseren? Wat betekent dit voor de manier waarop organisaties mensen aan zich kunnen binden en bij hun werk kunnen betrekken?

Met het programma Verkenning van de Toekomst willen we samen met leden, samenwerkingspartners en experts de nieuwe mogelijkheden die deze digitale transformatie met zich meebrengt, verkennen. Het programma biedt inzicht in de technologische ontwikkeling, geeft grip op de technologische ontwikkeling en een visie op de technologische ontwikkeling en de invloed die dit heeft op het werk en de positie van goede doelen. De komende jaren zullen nieuwe technologieën die relevant zijn voor goede doelen aandacht krijgen.

In 2019 zijn we gestart met het geven inzicht en visie op de ontwikkeling en toepassing van Kunstmatige Intelligentie (KI). In het bijzonder de toepassing van KI op het verbinden van mensen aan de realisatie van de missie van een goed doel. Het thema Kunstmatige Intelligentie is geselecteerd door een expertgroep bestaand uit medewerkers van leden. Deze keuze is met name gebaseerd op het feit dat AI een technologie is die nauw verbonden is met andere technologieën zoals big data en robotica. Goede Doelen Nederland is daarvoor een samenwerking aangegaan met ABN Amro en de Universiteit van Amsterdam. Voor de toepassing van KI is, samen met Stichting voordekunst een use case ontwikkeld. In het voorjaar is het rapport met resultaten gepresenteerd tijdens een online kennissessie.

In 2021 staat, naast KI, ook Big Data centraal. De keuze voor Big Data is gebaseerd op de uitkomsten van een internetconsultatie onder leden. Inmiddels is een webinar gegeven over data driven fondsenwerving voor kleinere goede doelen en is een UvA student gestart met het schrijven van een introductie van Big Data voor de goededoelensector.

Voor het programma Verkenning van de Toekomst hebben we een e-zine gemaakt. De eerste editie gaat over KI. Hierin vind je bijvoorbeeld een introductie tot AI voor de goededoelensector (rapport) speciaal geschreven voor medewerkers bij goede doelen maar ook best practices, advies, interessante literatuur, handige links en nieuwe initiatieven om aan de slag te gaan met AI. De tweede editie zal over Big Data gaan en in het najaar uitkomen.

 

 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Klap menu uit
Gerelateerde Ledenberichten

Workshop: Hoe kan je slimmer fondsenwerven...

Ontdek het tijdens de hands-on workshop Big dat

Aan de slag met kunstmatige intelligentie:...

Op 31 maart organiseerde Goede Doelen Nederland

Programma Verkenning van de Toekomst

De samenleving verandert snel door de digitale