Impact

Goededoelenorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen. Binnen de goededoelensector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering. Sinds 1 januari 2016 geldt de Erkenningsregeling voor goede doelen. In de Erkenning is, naast de verantwoording van bestedingen, ook aandacht voor de resultaten die goede doelen bereiken en de maatschappelijke betekenis daarvan. 

IMPACT CHALLENGE
Op initiatief van een aantal goededoelenorganisaties, toezichthouder CBF, Partos en Goede Doelen Nederland is de Impact Challenge in 2017 gelanceerd. Doel is om impact gericht werken en leren van elkaar binnen de sector te stimuleren om zo de impact te vergroten en beter zichtbaar te kunnen maken. Er is een meerjarenplanning die tot en met 2021 loopt. In 2019 bevat de Impact Challenge verschillende onderdelen zoals workshops doelrealisatie, Impact Event, Impact Principles, een Impact Challenge Award, een online toolkit, doelrealisatie en impact in de hertoetsing van het CBF en sector inventarisaties. Elke onderdeel is bij een werkgroep belegd.

IMPACT EVENT 2019
Het tweede Impact Event vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 bij ABN AMRO in Amsterdam. Tijdens dit Event wordt de eerste ‘Impact Award’ uitgereikt.

Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Finalisten Impact Challenge Award bekend

Tijdens het Impact Event op 29 maart wordt de e

Nieuws over de Impact Challenge

Meedoen aan de Impact Challenge kan op drie man

Cursus doelrealisatie weer van start!

Goede Doelen Nederland biedt in samenwerking me

Gerelateerde Ledenberichten

Onderschrijf jij ook de Impact Principles?

Met de vraag ‘Do you accept the Challenge’ zijn

Impact Challenge Event 29 maart 2019

Noteer het alvast in je agenda: op vrijdag 29 m

Cursus Doelrealisatie ook in 2018

Om organisaties te ondersteunen in resultaat-/

Gerelateerde bijeenkomsten
Workshop Werken aan Impact

locatie: Goede Doelen Nederland

Cursus Doelrealisatie (editie...

locatie: Goede Doelen Nederland