Impact

Goededoelenorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen. Binnen de goededoelensector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering. Sinds 1 januari 2016 geldt de Erkenningsregeling voor goede doelen. In de Erkenning is, naast de verantwoording van bestedingen, ook aandacht voor de resultaten die goede doelen bereiken en de maatschappelijke betekenis daarvan. 

Impact Challenge
Om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken, is in juni 2017 een meerjaren, sectorbreed initiatief gelanceerd onder de naam ‘Impact Challenge’. De Impact Challenge is een idee van Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, Partos, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC.

Het doel van de Impact Challenge is drieledig:

 1. ‘Impact’ te agenderen en sectorbrede kennis te verdiepen;
 2. Van elkaar te leren en kennisuitwisseling;
 3. Sectorbreed te discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke trends.

ACTIVITEITEN 2018

 • Jaarlijkse toetsing: Waar staan we als sector op het gebied van impact?
  Het CBF neemt reflectievragen over impact op in de jaarlijkse toetsing. 
 • Impact evenement: Wat kunnen we van elkaar leren?
  Er zal een impact evenement worden georganiseerd waar we inspirerende voorbeelden van impactrealisatie uitwisselen.
 • Cursus Doelrealisatie: Hoe kan je als goed doel impactgericht werken?
  Om goede doelen te ondersteunen bij het impactgericht werken en het naleven van de Erkenningsregeling op dit punt, organiseert Goede Doelen Nederland een Cursus Doelrealisatie. 

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Cursus doelrealisatie weer van start!

Goede Doelen Nederland biedt in samenwerking me

Impact hoog op de agenda van goede doelen

Tijdens het Impact Event

Schrijf je nu in! Tweede editie van de...

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat

Gerelateerde Ledenberichten

Impact Challenge Event 29 maart 2019

Noteer het alvast in je agenda: op vrijdag 29 m

Cursus Doelrealisatie ook in 2018

Om organisaties te ondersteunen in resultaat-/

Cursus Doelrealisatie: nog enkele plaatsen...

Een belangrijk onderdeel van de Impact Challeng