Impact

Goededoelenorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen. Binnen de goededoelensector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering. Sinds 1 januari 2016 geldt de Erkenningsregeling voor goede doelen. In de Erkenning is, naast de verantwoording van bestedingen, ook aandacht voor de resultaten die goede doelen bereiken en de maatschappelijke betekenis daarvan. 

Impact Challenge
Op initiatief van een aantal goededoelenorganisaties, toezichthouder CBF, Partos en Goede Doelen Nederland is de Impact Challenge in 2017 gelanceerd. Doel is om impact gericht werken en leren van elkaar binnen de sector te stimuleren om zo de impact te vergroten en beter zichtbaar te kunnen maken. Er is een meerjarenplanning die tot en met 2021 loopt. In 2019 bevat de Impact Challenge verschillende onderdelen zoals workshops doelrealisatie, Impact Event, Impact Principels, een Award, een online toolkit, doelrealisatie en impact in de hertoetsing van  het CBF en sector inventarisaties. Elke onderdeel is bij een werkgroep belegd.

Impact Event 2019
Het tweede Impact Event vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 bij ABN AMRO in Amsterdam. Tijdens dit Event wordt de eerste ‘Impact Award’ uitgereikt.

Impact Award 2019
Dit is een nieuwe prijs voor goede doelen die een bijzondere ontwikkeling hebben doorgemaakt rondom impactgericht werken en hun kennis en ervaringen daarover willen delen met anderen. Dit werkt als volgt:

  • Na een eerste pitchronde van praktijkcases (met een belangrijke leerervaring) worden de inzendingen beoordeeld door het Impact Center Erasmus.
  • De vijf beste inzendingen krijgen een coachingstraject aangeboden om hun case verder uit te werken voor een definitieve inzending.
  • Op 29 maart 2019 presenteert deze top 5 de eigen inzending en kiest het publiek samen met een vakjury live de winnaar.
  • De inschrijving voor de Impact Challenge Award is inmiddels gestart (flyer is beschikbaar).
  • Aan de award is een prijs verbonden, namelijk professionele ondersteuning bij het ‘oplossen’ van een strategisch vraagstuk van de winnende organisatie. ABN AMRO stelt daarvoor brede expertise beschikbaar.

Meedoen aan de Imapct Award kan hier

Impact Principles
Met de vraag ‘Do you accept the Challenge’ worden de ‘Impact Principles’ gelanceerd. Hiermee wordt impactgericht denken en -werken binnen de sector verder gestimuleerd. Organisaties die deel willen nemen aan de Impact Challenge worden opgeroepen om zich te committeren aan de volgende principes:

  • We werken actief aan het vergroten van de impact van onze organisatie én daarmee ook van de sector.
  • We kiezen voor de meest effectieve strategieën om onze missie te realiseren.
  • We nemen de wensen en behoeften van de doelgroep waarvoor we werken als uitgangspunt.
  • We leren van onze resultaten en delen onze kennis en ervaringen met collega’s in de sector.
  • We communiceren open en duidelijk over onze impact.

Organisaties kunnen hier de Impact Principles ondertekenen. Iedere organisatie die de principles onderschrijft nodigt 2 collega organisaties uit dit ook te doen.   

 

 

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Cursus doelrealisatie weer van start!

Goede Doelen Nederland biedt in samenwerking me

Impact hoog op de agenda van goede doelen

Tijdens het Impact Event

Schrijf je nu in! Tweede editie van de...

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat

Gerelateerde Ledenberichten

Impact Challenge Event 29 maart 2019

Noteer het alvast in je agenda: op vrijdag 29 m

Cursus Doelrealisatie ook in 2018

Om organisaties te ondersteunen in resultaat-/

Cursus Doelrealisatie: nog enkele plaatsen...

Een belangrijk onderdeel van de Impact Challeng