Onderzoeken

BRANCHESPECIFIEK BELONINGSONDERZOEK
Sinds 2010 voert de Human Capital Group tweejaarlijks een branchespecifiek beloningsonderzoek voor Goede Doelen Nederland uit. Organisaties die deelnemen krijgen kosteloos inzicht in de salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers ten opzichte van de Nederlandse beloningsmarkt en de eigen branche. Deelname is uiteraard niet verplicht. Vanaf 2014 kunnen ook Partos-leden aan het onderzoek deelnemen.  

Het beloningsonderzoek van 2016 en 2018 is te vinden onder 'documenten'. Eerdere onderzoeken zijn op te vragen via info@goededoelennederland.nl.  

ONDERZOEK SALARISINDEXATIE
In 2017 heeft Human Capital Group voor het eerst onderzoek gedaan naar de salarisindexatie onder de leden van Partos en Goede Doelen Nederland. 77 organisaties namen aan dit onderzoek deel. Het rapport van het onderzoek staat onder DOCUMENTEN (achter de inlog).

Human Capital Group doet sinds 2010 onderzoek naar beloning en arbeidsvoorwaarden binnen de goededoelenbranche. Dit gebeurt elke twee jaar, in de even jaren. Eén van de uitkomsten van het onderzoek van 2016 was dat er binnen de branche, vergeleken met elders in Nederland, veel vraag is naar een bruikbaar salarisindexatiepercentage dat niet standaard door een cao bepaald wordt. Daarom is besloten in 2017 een apart onderzoek hiernaar te organiseren. De intentie is om dit onderzoek jaarlijks te herhalen. 

BELONINGSONDERZOEK DIRECTEUREN
Goede Doelen Nederland vindt dat de wijze waarop de beloningen van directeuren tot stand komen, transparant moet zijn. Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland daarom een beloningsregeling voor directeuren en doet jaarlijks onderzoek naar de salarissen van directeuren van goede doelen.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Bekijk ook