Omnummerservice korte rekeningnummers

Vanaf 1 februari 2014 zijn de oude bankrekeningnummers vervangen door IBAN, een rekeningnummer met 18 karakters. Daarmee zouden ook de vertrouwde korte rekeningnummers (zoals 555 of 999) komen te vervallen. De kracht van de korte rekeningnummers is dat deze vertrouwd en eenvoudig te onthouden zijn. Goede Doelen Nederland heeft zich altijd ingezet voor het handhaven van de korte rekeningnummers voor goede doelen. Daardoor is bij de invoering van IBAN, door de banken een uitzondering gemaakt voor de korte rekeningnummers van goede doelen. Lees hier meer over de belangenbehartiging.

OPLOSSING: OMNUMMERSERVICE
Na intensief overleg van Goede Doelen Nederland met de zeven grootste banken (ABN AMRO, ING, RABO, SNS, Triodos Bank, Van Lanschot en Knab bank) zijn er afspraken gemaakt over automatische omnummering van korte rekeningnummers in de internetbankieromgeving van deze banken. Met de banken is afgesproken dat deze oplossing niet alleen geldt voor leden, maar ook geldt voor actienummers van andere goede doelen, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Eind december 2016 hebben de Nederlandse banken op verzoek van Goede Doelen Nederland besloten om door te gaan met de automatische nummerconversie zolang de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) daar geen bezwaar tegen maakt. De Nederlandsche Bank heeft aangegeven minimaal een jaar van te voren te zullen waarschuwen als de omnummering naar het oordeel van de Nederlandsche Bank moet worden beëindigd.

OMNUMMERSERVICE IN DE PRAKTIJK
Voor een aantal in onderling overleg bepaalde korte rekeningnummers maken banken het bij internetbankieren mogelijk dat consumenten bij het invoeren van de betaalopdracht een kort rekeningnummer (bijvoorbeeld 555), kunnen intoetsen én dat dit nummer vervolgens automatisch omgenummerd wordt naar het juiste IBAN. NB dus niet voor andere betaalkanalen (zoals mobiel bankieren).

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker marketing en fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email