Werving huis-aan-huis

Huis-aan-huis werving is een belangrijk persoonlijk contactkanaal voor goede doelen. Met het vertellen van het missieverhaal worden donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven of loten verkocht. De meeste goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten maken gebruik van wervingsbureaus.

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat deze wervingsbureaus zich houden aan de afspraken en spelregels die binnen de sector zijn gemaakt om de druk op de voordeur zo klein mogelijk te houden.

Wervingsrooster (huis-aan-huis)

Om de werving huis-aan-huis verantwoord te laten verlopen werken erkende goede doelen en de wervingsbureaus met een Wervingsrooster en een gedragscode. Leden van Goede Doelen Nederland zijn verplicht om, wanneer zij gebruikmaken van de wervingsmethode huis-aan-huis, het Wervingsrooster te gebruiken. Ook de wervingsbureaus die in opdracht van het goede doel werkt is dit verplicht.
Het Wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt. Het Wervingsrooster is, naast het Collecterooster en de Erkenningsregeling, een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector. Het wervingsrooster is, net als het collecterooster, toegankelijk voor zowel het publiek als voor gemeenten via de website van Geef Gerust.

Gedragscode wervingsbureaus

Met de gedragscode wordt de kwaliteit van de werving door wervingsbureaus geborgd. De gedragscode bepaalt dat wervingsbureaus zich houden aan alle geldende wet- en regelgeving en de AVG. En er zijn afspraken gemaakt over governance, verloning van de wervers en schijnzelfstandigheid. Ook zijn er kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd over het gedrag van de werver, de omgang met de consument en het trainen van de wervers. Alle wervingsbureaus aangesloten bij het Wervingsrooster werken volgens de gedragscode (zie bij 'Downloads') .


Het wervingsrooster is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Toezichthouder CBF en DDDN en VFN (brancheorganisaties wervingsbureaus). Het beheer van het Wervingsrooster is in handen van de stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving (stichting RHAHW).

Protocol voor huis-aan-huis werving in coronatijd

De Stichting RHAHW heeft een protocol ontwikkeld voor veilige huis-aan-huiswerving in coronatijd (zie bij documenten). De Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland heeft hier input voor geleverd. Na iedere persconferentie werd steeds opnieuw bekeken welke gevolgen eventuele aanscherping dan wel versoepeling had voor het protocol. Indien nodig werd het Coronaprotocol hier op aangepast.

Inmiddels is er afscheid genomen van de meeste coronamaatregelen. Aangezien daarmee ook de verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen, heeft het bestuur van de stichting Regulering Huis-aan-huis werving (RHAHW) besloten dat het Coronaprotocol niet langer meer nodig is. Advies blijft om voorzichtigheid in acht te nemen in contact met kwetsbare mensen. Ook wordt geadviseerd om, net als de rest van Nederland, ons te houden aan adviezen van de overheid die tot doel hebben de verspreiding van het virus te beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen en testen bij klachten.

Commissie Huis-aan-huis werving

Binnen Goede Doelen Nederland is de Commissie Huis-aan-huis werving actief. De commissie voorziet Goede Doelen Nederland van input uit de praktijk.

Collectieve audit

Om na te gaan of de kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus ook nageleefd worden is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Dit kost tijd en geld. We hebben de krachten gebundeld en gekozen voor het laten uitvoeren van collectieve audits bij wervingsbureaus door DMCC. Sinds 2016 worden deze audits jaarlijks uitgevoerd.