Straatwerving

Marketing en fondsenwerving straatwerving

Veel goede doelen maken gebruik van straatwerving: het werven van donateurs, collectanten, vrijwilligers, of het verkopen van loten, op straat. Dit gebeurt bijvoorbeeld in winkelgebieden of op evenementen. Het werven kan met zowel eigen wervers of wervers via een wervingsbureau.

Gedragscode Fieldmarketing

Wij vinden het belangrijk dat onze leden uitsluitend op een verantwoorde manier aan straatwerving doen en dat wervers zich houden aan afspraken rondom straatwerving en de geldende gedragscodes zoals de Code Fieldmarketing van de Reclame Code Commissie en de DDMA Gedragscode Fieldmarketing (GFM). In de GFM zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten. Fieldmarketing is de verzamelnaam voor werving op straat en aan de deur. Het omvat directe verkoop, leden-, abonnee- en donateurswerving en het uitdelen van flyers of samples in winkelstraten en winkelcentra. Het doel van de GFM is dat deze marketing wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in Fieldmarketing niet wordt geschaad.

Code Fieldmarketing wordt herzien

Het is alweer een tijd geleden dat de Code Fieldmarketing en de Gedragscode Fieldmarketing zijn opgesteld. Met deze zelfregulering is een solide basis gelegd om werving in goede banen te leiden. Sindsdien is er veel gebeurd in de markt. Daarom nemen DDMA en de DDMA Commissie Fieldmarketing nu het initiatief om gezamenlijk met de branche de Code en de Gedragscode te herzien. Zowel Goede Doelen Nederland als een aantal goede doelen zijn hierbij betrokken. De voorgestelde wijzigingen zijn in maart 2023 tijdens de ALV van DDMA goedgekeurd en de herziene versie is daarna ingediend bij de Reclame Code Commissie. We zijn in afwachting van een reactie.