Mijn eenmalige gift

Mijn eenmalige gift

De eigenaar van de Acceptgiro – Currence – heeft besloten per 1 juni 2023 te stoppen met de Acceptgiro. De projectgroep ‘Betaalmethoden direct mail’ heeft gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een alternatief voor de Acceptgiro voor goede doelen. Inmiddels is het alternatief Mijn eenmalige gift beschikbaar.

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen donateurs die de Accepgiro met de pen invullen en opsturen. En donateurs die de Acceptgiro als signaalfunctie gebruiken en online via de bankomgeving een donatie overboeken.

Er zijn dus 2 versies ontwikkeld: een papieren versie van Mijn eenmalige gift (een eenmalige machtiging) voor de eerste groep (om met de pen in te vullen en terug te sturen naar het goede doel) en een versie voor de tweede groep van Mijn Mijn eenmalige gift waarbij de betaalinstructie overgenomen kan worden in de bankomgeving of de QR-code gescand kan worden. Beide versies heten Mijn eenmalige gift.

Twee versies


Dit zijn de twee ontwerpen:

1. Papieren versie Mijn eenmalige gift (fysiek gebruik).

Papieren versie


2. Digitale versie Mijn eenmalige gift (signaalfunctie)

Digitale versie

De Acceptgiro wordt nog tot en met 31 mei 2023 verwerkt. De projectgroep roept goede doelen op om tot en met uiterlijk 31 maart 2023 de Acceptgiro te verzenden.
Daarna wordt er overgestapt naar Mijn eenmalige gift.

Toolkit Mijn eenmalige gift

Voor goede doelen die deelnemen aan Mijn eenmalige gift is een handige toolkit ontwikkeld die helpt om de communicatie naar je eigen achterban in te richten en vorm te geven. In deze toolkit vind je bijvoorbeeld de Mijn eenmalige gift-animatiefilm, een communicatieplan, kernboodschappen en standaard posts voor social media.

Verwerking via Unisys Payment Services & Solutions

Veel goede doelen maken gebruik van de diensten van Unisys Payment Services & Solutions voor de verwerking van Mijn eenmalige gift. Er zijn inmiddels 76 goede doelen die hun deelname hebben bevestigd. Dit betekent dat het minimum aantal deelnemers (50) ruimschoots is gehaald en dat de collectieve mantelovereenkomst tussen Goede Doelen Nederland en Unisys wordt afgerond en ondertekend.

Als je interesse hebt in de diensten van Unisys, neem dan contact op met Jojanneke Brinkman