Verwerking baten uit nalatenschappen

In RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen heeft de RJ voorstellen gepubliceerd ter verduidelijking op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld.

In RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) heeft de RJ voorstellen gepubliceerd ter verduidelijking op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. De RJ stelde voor om in RJ 640.208 en RJk C1.207 op te nemen dat de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld indien op balansdatum de akte van verdeling dan wel, als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. De RJ stelde tevens voor dat in uitzonderingssituaties het mogelijk zou zijn om al op een eerder moment een bate uit nalatenschap te verwerken.