Werkgroep Acceptgiro aan de slag

Een breed samengestelde werkgroep gaat aan de slag om alternatieven voor de Acceptgiro te onderzoeken.

Onder auspiciën van de MOB Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB) is een breed samengestelde Werkgroep ingesteld die aan de slag gaat om alternatieven te onderzoeken voor de Acceptgiro. Deze Werkgroep Acceptgiro is voortgekomen uit het overleg van 25 november van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (het MOB), waar ook Goede Doelen Nederland aan deelneemt. Tijdens het overleg is gesproken over het afschaffen van de Acceptgiro medio 2023.

Het MOB heeft onderkend dat er maatschappelijke organisaties zijn – met name goede doelen – waarvoor de Acceptgiro nog steeds een belangrijke rol vervult. Om die reden heeft het MOB betrokken partijen opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijke alternatieven er voor de Acceptgiro zijn en op welke manier deze beter geschikt kunnen worden gemaakt om de Acceptgiro te vervangen. De MOB Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB), onder voorzitterschap van Cees van Tiggelen zal hieraan bijdragen, waarbij er met name oog moet zijn voor kwetsbare consumentengroepen. De Werkgroep Acceptgiro bestaat uit de volgende personen:

  • Namens de Betaalvereniging, Frans van Beers en Cock Bastiaan
  • Namens de WTB, Cees van Tiggelen
  • Namens ABN AMRO, Bart van Kreel
  • Namens Goede Doelen, Carla Beemer (Diabetesfonds) en Anne-Marie Blomesath (Alzheimer Nederland)
  • Namens Goede Doelen Nederland, Stans van Egmond en Margreet Plug

De werkgroep komt in de eerste helft van januari voor de eerste keer bij elkaar.
Mocht je vragen en/of suggesties hebben voor de werkgroep neem dan contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop