Webinar Integriteit op de werkvloer is nu terug te zien

Op 18 februari jl. vond het webinar ‘Integriteit op de werkvloer’ plaats. Moderator Albert Goutbeek* sprak met Maarten van Zwieten (Integriteit op Maat) en Renske Boetje (Stichting Vluchteling) over integriteit. Het ging daarbij expliciet over de praktijk van integriteit en hoe je kunt zorgen dat er een open cultuur ontstaat op dit vlak.

Albert Goutbeek benoemde een aantal concrete dingen die je hiervoor kunt doen als organisatie. Bijvoorbeeld: het gesprek organiseren; elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn; oefenen met feedback; verantwoordelijkheden benoemen; organisatiewaarden formuleren; risico’s in kaart brengen; je omgang met ongewenst gedrag bepalen; duidelijk maken waar je je verhaal kwijt kunt. Maarten van Zwieten gaf bijvoorbeeld het advies integriteit niet als een extra onderwerp te zien. Albert Goutbeek concludeerde dat je gewenst gedrag kunt bevorderen door integer handelen te benoemen als competentie en als aspect van leiderschap, en het een vast onderwerp te maken in het jaargesprek met medewerkers.

*Albert Goutbeek is adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds aan de UvA en lid van het bestuur van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland)

Je kunt het webinar hier terugzien.

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop