Wat doet een integriteitsfunctionaris?

Een belangrijk schakel in het integriteitssysteem van de organisatie is de integriteitsfunctionaris - of een medewerker die deze rol heeft - (zie 3.5 van de Handreiking Integriteitssysteem). Wat komt hier allemaal bij kijken? Deze klassikale training met 8 tot 12 deelnemers wordt afhankelijk van de behoefte samengesteld.

Een belangrijk schakel in het integriteitssysteem van de organisatie is de integriteitsfunctionaris - of een medewerker die deze rol heeft - (zie 3.5 van de Handreiking Integriteitssysteem). Wat komt hier allemaal bij kijken?

Deze klassikale training met 8 tot 12 deelnemers wordt afhankelijk van de behoefte samengesteld. Er kan uit verschillende trainingsonderdelen gekozen worden:

  • Behandeling integriteitsprocedures en gedragscode
  • Ontrafelen van dilemma's
  • Communicatiestijlen en beïnvloedingsstijlen
  • Begeleiden van dilemmadiscussies
  • Begeleiden van dialoogsessies
  • Rollenspellen
  • En meer

Je kunt deze training zelf bij KPMG afnemen voor je eigen medewerkers of voor een samengestelde groep medewerkers vanuit verschillende organisaties. Wanneer je je interesse kenbaar maakt bij KPMG, kan hier vorm en inhoud aan worden gegeven passend bij de behoefte.

Voor meer informatie klik je hier (achter de inlog).

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop