Marketing & fondsenwerving

Verwacht: enquête over periodieke giften

Wij willen via een enquête bij onze leden onderzoeken wat de impact is van de beperking van de aftrekbaarheid van periodieke giften. Leden ontvangen daarvoor op korte termijn een vragenlijst.

In het Belastingplan 2023 is de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s beperkt tot een maximum van 250.000 euro per huishouden per jaar. Tijdens de parlementaire behandeling in december heeft de Eerste Kamer met de motie Essers ervoor gezorgd dat de regering heeft toegezegd om de negatieve gevolgen van deze maatregel voor ANBI’s te inventariseren. De uitkomst hiervan zal voor 1 juli 2023 bekend worden gemaakt. Als die effecten negatief zijn, heeft de staatssecretaris toegezegd om de maatregel aan te passen of terug te draaien.

Omwille van het belang voor onze sector voert Goede Doelen Nederland ook een eigen inventarisatie uit. Gezien de toezegging van de staatssecretaris is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden meedoen aan de enquête. Leden kunnen de vragenlijst eind volgende week (week 5) verwachten.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop