Update aansluiting Nederland Filantropieland

Sinds 1 mei is het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur van de vereniging Nederland Filantropieland. Sindsdien is er hard gewerkt om de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland verder te effectueren. De ledenraad van NLFL is onlangs akkoord gegaan met de voorwaarden waarop de leden van NLFL en maatschappelijk partners zich kunnen aansluiten bij Goede Doelen Nederland.

Lidmaatschap
De ledenraad van NLFL heeft de propositie (achter de inlog) voor leden en maatschappelijk partners en het daarbij behorende indicatieve aanbod op 30 november jl. goedgekeurd. Goede doelen kunnen hun lidmaatschap gemakkelijk omzetten naar een (aspirant-) lidmaatschap van Goede Doelen Nederland. Daarmee krijgen ze ondermeer toegang tot het totale pakket aan diensten en inkoopvoordelen zoals dat nu al geldt voor leden van Goede Doelen Nederland. Organisatieleden zonder Erkenning kunnen ook kiezen voor een aspirant-lidmaatschap met Verklaring, waarin ze desgewenst worden ondersteund bij de aanvraagprocedure van de Erkenning bij het CBF, toezichthouder goede doelen. Medewerkers van leden die om welke reden dan ook niet de Erkenning willen of kunnen aanvragen, krijgen de mogelijkheid zich aan te sluiten als branchegenoot. Dat geldt ook voor de individuele leden. Branchegenoten en de individuele leden van NLFL kunnen rekenen op tenminste een voortzetting van het huidige aanbod. De programmaraad buigt zich tevens over een aanvullend aanbod. Goede Doelen Nederland zal alle leden en maatschappelijke partners in de komende periode benaderen om de wensen en de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Voor NLFL leden is de propositie te lezen op de nlfl.nl.

Ledenonderzoek
In het najaar hebben we een onderzoek gedaan onder de leden van NLFL over de aansluiting bij Goede Doelen Nederland. Het onderzoek toont aan dat het samengaan over het algemeen positief wordt ontvangen. Het onderzoek gaf de leden ook de mogelijkheid om eventuele zorgen te uiten. Er zijn leden die zich afvragen of er voldoende aandacht zal zijn voor kleinere organisaties, de individuele leden en fondsenwervers. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met het bestuur, de ledenraad en de programmaraad en de zorgen worden ter harte genomen bij zowel de propositie voor de leden en maatschappelijk partners als het aanbod. Het aanbod voor kleinere organisaties wordt uitgebreid en vaker toegespitst op herkenbare thema’s. Het vak fondsenwerving en de ontwikkelingen daarbinnen krijgen een nog prominentere rol binnen het aanbod van kennisdeling.

Programmaraad
De programmaraad is ingesteld om te zorgen voor een doorontwikkeling van het NLFL aanbod binnen Goede Doelen Nederland. In de programmaraad is zowel NLFL als Goede Doelen Nederland vertegenwoordigd. Kennisdeling, ontwikkelen en ontmoeten staan centraal. Dit jaar is de programmaraad drie keer digitaal bij elkaar gekomen en zijn de contouren voor een programma aanbod voor 2021 vastgesteld. Zo worden de bekende NLFL webinars voortgezet met een eindredactie waarin Deny de Jong (NLFL), Baukje Stam (NLFL) en Krista Jansen (GDN) zitting hebben. Eind december start de eerste bijeenkomst van een Kijkje in de Keuken in online vorm. Het uitgebreide aanbod van bijeenkomsten is vanaf 2021 vindbaar op de websites van zowel NLFL als Goede Doelen Nederland.

Mocht je vragen of suggesties hebben, laat het ons weten.

Je kunt contact opnemen met Paulien Trapman via trapman@goededoelennederland.nl of Jur Venema via venema@goededoelennederland.nl

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop