Training morele oordeelsvorming

Wanneer je eigen normen of waarden botsen met die van een ander, wanneer cultuurverschillen een rol spelen, of wanneer je twijfelt of je iemand wel zult aanspreken, hoe weet je dan wat het beste is om te doen. Wat is integer handelen? In de Training Morele Oordeelsvorming van BING leer je het verschil tussen een juridisch oordeel en een moreel oordeel en hoe je een morele afweging maakt.

Wanneer je eigen normen of waarden botsen met die van een ander, wanneer cultuurverschillen een rol spelen, of wanneer je twijfelt of je iemand wel zult aanspreken, hoe weet je dan wat het beste is om te doen. Wat is integer handelen?

In de Training Morele Oordeelsvorming van BING leer je het verschil tussen een juridisch oordeel en een moreel oordeel en hoe je een morele afweging maakt. Ook leer je hoe je inzicht krijgt door dialoog. De aangereikte methodiek wordt tijdens de training toegepast op een dilemma uit je eigen werkpraktijk.

Kortom deze training leert je hoe je een moreel oordeel vormt. Heb je interesse, hier (achter de inlog) lees je verdere details over de training.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop