Sluit je aan bij het klokkenluidersmeldpunt voor de sector

Voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos is een klokkenluidersmeldpunt beschikbaar gekomen via Gimd.

Wanneer iemand een melding wil doen - wat voor type melding het ook is - dan kan telefonisch en of per email contact worden opgenomen met het meldpunt van Gimd. De melding wordt eerst besproken met de coördinerend vertrouwenspersoon. Meestal wordt vervolgens doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon in de nabije werkomgeving van de melder. Deze bespreekt de melding uitvoerig met de melder. Daaruit wordt duidelijk welke route het beste gevolgd kan worden (melder kan anoniem blijven). In laatste instantie kan de melder begeleid worden om zich te wenden tot het Huis van de Klokkenluiders.

Voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos worden geen jaarlijkse of vaste kosten in rekening gebracht voor de aansluiting bij het klokkenluidersmeldpunt via Gimd. Ook is het intakegesprek van Gimd met de melder kosteloos. Voor de verdere details klik op de uitgebreide omschrijving (achter de inlog).

Wanneer je deze mogelijkheid aan je medewerkers ter beschikking stelt is het belangrijk je medewerkers en vrijwilligers duidelijk te maken hoe zij hier gebruik van kunnen maken.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop