Nieuw: Handreiking AVG bij de werving en afwikkeling van nalatenschappen

Op initiatief van werkgroep en programmateam schenken en nalaten is een handreiking ontwikkeld waarin wordt aangegeven wat aan de orde kan komen bij toepassing van de AVG. Het goede doel kan aan de hand van deze handreiking bekijken hoe haar eigen processen ingericht of gewijzigd kunnen worden.

Op initiatief van werkgroep en programmateam schenken en nalaten is een handreiking ontwikkeld waarin wordt aangegeven wat aan de orde kan komen bij toepassing van de AVG. Het goede doel kan aan de hand van deze handreiking bekijken hoe haar eigen processen ingericht of gewijzigd kunnen worden.

De handreiking gaat eerst kort in op de algemene principes van de AVG, de zes grondslagen die voor de AVG van toepassing zijn bij het verwerken van persoonsgegevens, de drie typen persoonsgegeven en het begrip ‘grondslag’. De handreiking gaat vervolgens in detail in op de consequenties van de AVG op enerzijds het werven van nalatenschappen en anderzijds de afwikkeling van nalatenschappen.

Ga voor de handreiking en de bijlagen naar deze pagina (onder DOCUMENTEN, achter de inlog).

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop