Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Eind vorige week heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haar Marktvisie Kansspelen gepresenteerd. Een zorgelijke visie waarbij voorbij gegaan wordt aan het maatschappelijke belang van loterijafdrachten aan goede doelen en het maatschappelijk middenveld.

In de visie staan drie publieke belangen centraal: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. De loterijbijdrage aan goede doelen wordt gepresenteerd als een neveneffect en een politieke keuze. De visie is nu in consultatie gebracht. Belanghebbenden konden aanvankelijk tot 20 augustus reageren. Goede Doelen Nederland heeft, net als het Goede Doelen Platform, gevraagd om verlenging van de reactietermijn en die ook gekregen. Vervolgens is de termijn nu voor iedereen verlengd tot 10 september.

In de komende periode zal het Goede Doelen Platform de visie nader bekijken en een reactie voorbereiden. Goede Doelen Nederland is daar vanzelfsprekend ook bij betrokken. We houden je uiteraard op de hoogte.

Meer informatie volgt snel.

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop