Jouw mening is waardevol: binnenkort ledentevredenheidsonderzoek 2022

Deze week ontvangen medewerkers van leden van Goede Doelen Nederland de uitnodiging om deel te nemen aan het online ledentevredenheidsonderzoek 2022. We vragen je aan de hand van korte, concrete vragen om je mening te geven over het functioneren van Goede Doelen Nederland: Wat vind je van onze dienstverlening en wat verwacht je van ons in de komende jaren? Jouw mening is waardevol.

Deze week ontvangen medewerkers van leden van Goede Doelen Nederland de uitnodiging om deel te nemen aan het online ledentevredenheidsonderzoek 2022. We vragen je aan de hand van korte, concrete vragen om je mening te geven over het functioneren van Goede Doelen Nederland: Wat vind je van onze dienstverlening en wat verwacht je van ons in de komende jaren? Jouw mening is waardevol. Dus neem 15 minuten de tijd en vul de vragenlijst in als je deze ontvangen hebt!

Net als in 2018 hebben we onderzoeksbureau MWM2 gevraagd het ledentevredenheidsonderzoek voor ons uit te voeren. De uitkomsten van het online onderzoek zijn belangrijk voor het beleidsplan 2023 en verder van Goede Doelen Nederland. De uitkomsten worden in de zomerperiode verwerkt en vervolgens delen we de onderzoeksresultaten met de leden.

Laatste ledenberichten

Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop
231121 klokkenluider
Klokkenluiderswet ook in werking voor kleinere organisaties
Integriteit