Hof acht schenking op twee levens een gewone gift in plaats van een periodieke gift

In de overeenkomst tot periodieke schenking kan worden afgesproken, dat de verplichting van de schenker eindigt bij het overlijden van de schenker óf een ander (bijvoorbeeld een partner of een broer; er moet een keuze gemaakt worden). De rechter heeft zich gebogen over de situatie dat het eindigen van de verplichting afhankelijk is gemaakt van twéé levens (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-12-2019.

In de overeenkomst tot periodieke schenking kan worden afgesproken, dat de verplichting van de schenker eindigt bij het overlijden van de schenker óf een ander (bijvoorbeeld een partner of een broer; er moet een keuze gemaakt worden). De rechter heeft zich gebogen over de situatie dat het eindigen van de verplichting afhankelijk is gemaakt van twéé levens (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-12-2019. Zaaknummer AWB – 17; 5167ECLI:NL:RBZWB:2019:5777). Tegen deze laatste uitspraak is hoger beroep ingesteld. Het Hof heeft op 31 december 2020 uitspraak gedaan.

Fiscalist Remco Latour van Taxence schreef hierover op 8 februari jl. een artikel. Het gaat daarin over de onenigheid tussen de Belastingdienst en een echtpaar dat een uitkering aan een eigen stichting (ANBI) schonk gedurende een periode van vijf kalenderjaren. Het echtpaar vond dat hier sprake was van een periodieke gift. De Belastingdienst stelde dat het echtpaar een eenmalige gift had gedaan. Op 31 december 2020 oordeelde ook het hof dat de schenking een gewone gift is in plaats van een periodieke gift.

Klik hier voor het artikel van Remco Latour ‘Pas periodiek gift echtpaar bij voldoende overlijdensrisico’.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop