Gunstige aanpassing NOW3-regeling

Het kabinet heeft de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd en geldt daarmee tot 1 juli 2021. Op 21 januari 2021 heeft het kabinet wijzigingen aangebracht in de regeling. De voorgenomen versobering van NOW 3 gaat niet door en de vergoedingspercentages worden verhoogd vanaf 1 januari 2021.

Tot 1 juli is de nu geldende maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd van 80 naar 85%. Het minimale omzetverlies blijft 20% voor alle tijdvakken i.p.v. de voorgenomen 30%. In de NOW is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

De nieuwe regeling is per tijdvak als volgt:

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 1, oktober 2020 tot 1 januari 2021)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, konden bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.1 aanvragen is niet meer mogelijk.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 2, januari 2021 tot 1 april 2021)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.2 aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari 2021.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 3, 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop