Bedrijfsvoering & financiën

Geef aan wie plaatsvervanger van de algemeen directeur is bij de ALV

Plaatsvervanger

Zoals in het huishoudelijk reglement van onze vereniging staat, werken we met een register waarin is opgenomen wie de plaatsvervanger van de algemeen directeur/directeur- bestuurder bij onze ALV kan zijn.

In het huishoudelijk reglement staat daarover het volgende:

“Het bestuur houdt een register bij waarin is opgenomen wie bevoegd is een lid in de algemene ledenvergadering te vertegenwoordigen. Bevoegd zijn alleen diegenen die in het register zijn opgenomen, zijnde de algemeen directeur/directeur-bestuurder en de door het lid aangewezen plaatsvervanger.”

Wil je opgeven wie jouw organisatie naast de algemeen directeur tijdens de ALV kan vertegenwoordigen? Mocht er in jouw organisatie niemand de titel van algemeen directeur hebben, geef dan aan welke directeur de organisatie tijdens de vergadering zal vertegenwoordigen, plus in dat geval ook de plaatsvervanger van deze vaste vertegenwoordiger.

Geef de plaatsvervanger bij de ALV aan via info@goededoelennederland.nl

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop