De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zogenaamde UBO-verklaring aan het Bureau Nalatenschappen meestuurt (bijvoorbeeld bij de overdracht van onroerend goed door een goed doel). Dit gebeurt in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De notaris moet bij een transactie de uiteindelijk belanghebbende (de Ultimate Beneficial Owner) kunnen bepalen.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop