Inkoop

Data4Development over meer data-gedreven werken

Het team van Data4Development begeleidt sinds zeven jaar goededoelenorganisaties bij de transformatie naar data-gedreven werken. Ze helpen bijvoorbeeld bij het inrichten van processen rond het werven van fondsen en het afleggen van verantwoording over de bestedingen en rapportage over de resultaten. Voorbeeld uit de praktijk Vanuit één van onze leden kwam bij Data4Development de vraag binnen of zij hen konden ondersteunen om meer data-gedreven te gaan werken.
Het team van Data4Development begeleidt sinds zeven jaar goededoelenorganisaties bij de transformatie naar data-gedreven werken. Ze helpen bijvoorbeeld bij het inrichten van processen rond het werven van fondsen en het afleggen van verantwoording over de bestedingen en rapportage over de resultaten.
Voorbeeld uit de praktijk
Vanuit één van onze leden kwam bij Data4Development de vraag binnen of zij hen konden ondersteunen om meer data-gedreven te gaan werken. Na het uitvoeren van een quickscan fase bleek dat het goede doel al goed op weg was met het vastleggen van hun data. Data4Development ondersteunde ze bij het opzetten van een ‘integraal informatiesysteem’. Dit zal ervoor zorgen dat de data zo gecombineerd kunnen worden dat ze meerwaarde gaan opleveren voor de organisatie.
Via een diepte-inventarisatie bracht Data4Development in kaart waar de voornaamste knelpunten liggen. Daarna is, samen met de directie en het management van het goede doel, een raamwerk van strategische organisatie-indicatoren opgezet, die het goede doel kan inzetten voor het blijvend meten van de voortgang van de meerjarenstrategie.
Een mooi voorbeeld uit de praktijk hoe Data4Development dus met je mee kan denken hoe jij als organisatie data-gedreven kunt werken.
In 2023 worden de volgende stappen gezet. Data4Development zal dan, samen met teams van de vijf betrokken afdelingen (programma’s, projecten, marketing & fondsenwerving, financiën en HR), verder aan de slag gaan om alle data bij elkaar aan te laten sluiten. Het uiteindelijke doel is om het proces van verzamelen, opslaan en analyseren van data zo efficiënt en effectief mogelijk te maken binnen het bestaande applicatielandschap van de organisatie.
Het goede doel wil zó ingericht zijn, dat zinvolle stuurdata vanuit de verschillende afdelingen samen leiden tot inzicht over hoe de organisatie er als geheel voorstaat. Op basis hiervan kan de organisatie dan geïnformeerde en data-gestuurde besluiten nemen die bijdragen aan het bereiken van hun maatschappelijke en strategische doelstellingen.
Andere projecten die Data4Development voor goede doelen uitvoert:
  • Afstemmen van projecten, financiën en resultaatmeting om de juiste stuurinformatie op te halen.
  • Oplossen van data-uitdagingen zoals kwaliteit, compleetheid, consistentie en relevantie.
  • Effectief en slim automatiseren van de primaire processen (fondsenwerving, projecten en financiën) van de organisatie, zodat je makkelijk kunt bijsturen.
  • Introduceren van data-gedreven processen voor interne en externe projecten.
Data4Development is partner van Goede Doelen Nederland, leden krijgen korting op hun dienstverlening. Lees hier meer over het ledenvoordeel en de tarieven van Data4Development. Wil je kennis maken of meer weten over data-gerelateerde transformaties, neem dan contact op met Maaike Blom via 020 - 503 9090.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop