Commissieleden gevraagd voor de Commissie Marketing en Fondsenwerving

Wil jij je inzetten voor onze vereniging op het gebied van marketing en fondsenwerving? Voor de Commissie Marketing en Fondsenwerving zoeken we per direct twee nieuwe leden. De commissie signaleert ontwikkelingen, denkt mee over de verduurzaming van de fondsenwervingskanalen en draagt onderwerpen aan voor kennisdeling. Indien nodig adviseert de commissie de directie van Goede Doelen Nederland over ontwikkelingen op het gebied van marketing en fondsenwerving.

Wil jij je inzetten voor onze vereniging op het gebied van marketing en fondsenwerving? Voor de Commissie Marketing en Fondsenwerving zoeken we per direct twee nieuwe leden. De commissie signaleert ontwikkelingen, denkt mee over de verduurzaming van de fondsenwervingskanalen en draagt onderwerpen aan voor kennisdeling. Indien nodig adviseert de commissie de directie van Goede Doelen Nederland over ontwikkelingen op het gebied van marketing en fondsenwerving.

Goede Doelen Nederland werkt op verschillende beleidsterreinen in werkgroepen en commissies samen met leden. Bijvoorbeeld op het gebied van B&F, HR, communicatie en marketing en fondsenwerving. De commissies en werkgroepen zijn zoveel mogelijk samengesteld uit medewerkers van grote en kleine organisaties op de verschillende aandachtsgebieden. De commissies hebben een structureel karakter en de werkgroepen hebben meestal een tijdelijk karakter vanwege een specifieke ontwikkeling op het gebied van zelfregulering of belangenbehartiging zoals de Werkgroep Wervingsrooster of de Werkgroep Telemarketing.

Praktische informatie
De commissie komt ongeveer 6 keer per jaar samen en indien nodig vaker. Wanneer van belang werkt de commissie nauw samen met andere werkgroepen en commissies. Het commissielidmaatschap is een onbezoldigde functie. De commissieleden nu zijn:

  • David Verschoor, Voorzitter (Hartstichting).
  • Janneke den Hartog (Oxfam Novib).
  • Irma Kalkhoven (Stichting AAP).
  • Wouter Langeveld (Nierstichting).
  • Krista Jansen en Nicole Mooij (Goede Doelen Nederland).

Wie zoeken we?
Enthousiaste mensen met ruime ervaring op het gebied van strategieontwikkeling en eindverantwoordelijk voor marketing en fondsenwerving. Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie hebben wij een voorkeur voor een medewerker van een lidorganisatie die actief is op het gebied van welzijn of cultuur.

Heb je interesse of wil je er meer over weten? Neem contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl of 020 - 422 99 77.

Laatste ledenberichten

Nationale vrijwilligersprijzen 2024 740x320 jpg
Ding mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2024
Vrijwilligersmanagement
MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop