Bijeenkomst over wetswijziging telemarketing, e-privacy en Code Postfilter

Op woensdag 24 maart van 15.00 - 16.30 uur organiseert Goede Doelen Nederland samen met DMCC een online bijeenkomst over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van telemarketing, e-privacy en de aanpassing van de Code Postfilter.

In één middag word je bijgepraat over wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van telemarketing, e-privacy en de aanpassing van de Code Postfilter en de gevolgen hiervan voor de fondsenwerving. We leggen uit wat er straks niet meer mag, maar we focussen vooral op hoe het dan wel kan. Wat betekent de opt-in voor telemarketing die waarschijnlijk per 1 juli 2021 wordt ingevoerd en de verruiming van het begrip klantrelatie voor je fondsenwerving? We bespreken kort de implicaties van de nieuwe Code Postfilter en we staan stil bij de Europese e-Privacy Verordening die aangescherpte regels stelt voor e-mail en cookies. We geven antwoord op vragen als:

 • Mag ik ook petitie ondertekenaars benaderen onder de verruiming van de klantrelatie?
 • Kan ik straks sms donateurs nog nabellen?
 • Moet er nog een bandje worden afgespeeld na afloop van een telemarketinggesprek?
 • Hoe vraag ik toestemming voor telemarketing op mijn (donatie)formulieren?
 • Is de klanttermijn bij direct mail en e-mail ook drie jaar?
 • Hoe moet ik verwijzen naar Postfilter op mijn reclamepost?
 • Mag een cookiewall wel of niet?

Sprekers

 • Krista Jansen, Goede Doelen Nederland – opening en moderator
 • Patrick Jordens, DMCC - over de totstandkoming van de wet en de belangenbehartiging
 • Jitty van Doodewaerd, DMCC - Telecomwet en e-privacy
 • Richard Groenewoud, Stichting Postfilter – Code Postfilter

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Deelname is gratis. De sessie wordt opgenomen.

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop