Bedrijfsvoering & financiën

Aanpassing normen Erkenningsregeling

De Commissie Normstelling wil de normen van de Erkenningsregeling aanpassen. De aanpassingsvoorstellen betreffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen waarbij, op één uitzondering na, geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ten tweede introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000 per jaar. Deze vallen nu in categorie A.

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen en de consultatie vind je hier.
Meer informatie over de Erkenningsregeling vind je hier
Meer informatie over de en de Commissie Normstelling vind je hier

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop