18 maart online Lentekring voor secretarissen over integriteit in beleid en praktijk

De online Lentekring voor secretarissen is op 18 maart van 11.00 tot 12.30 uur. De Lentekring gaat over integriteit in beleid èn praktijk. Moderator Joost Oostlander (Unicef) stelt vragen als: Wat heb je in je organisatie geregeld op het gebied van integriteit? En: hoe werkt het in de praktijk? en we wisselen ervaringen uit.

We willen ervaringen uitwisselen en zo van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Zou je vooraf deze korte enquête willen invullen?

Je kunt je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Een paar dagen voor aanvang ontvang je de link naar de lentekring.

Heel graag tot 18 maart!

Laatste ledenberichten

MDT nieuwe subsidie beschikbaar voor 2024
Maatschappelijke Diensttijd gaat door in 2024
Vrijwilligersmanagement
Handen op elkaar Alpina 740x320
Kortingen collectieve zorgverzekering Goede Doelen Nederland zijn bekend
Inkoop
DPG foto 740x320 met tekst
Uitbreiding inkoopsamenwerking DPG Media
Inkoop