Forensz

Via Forensz krijg je als lid korting op het beheer van ov-abonnementen.
Med Res 20210527 NS 0992v2
Bedrijfsvoering & financiën HR

Forensz levert mobiliteitsdiensten om werkgevers en werknemers volledig te ontzorgen bij het beheer en gebruik van mobiliteitskaarten en abonnementen voor reizen met openbaar vervoer. Zij dragen o.a. zorg voor het bestellen, wijzigen, verlengen en stopzetten van vervoerbewijzen.

Bekijk onze inkoopafspraken

In geval van verlies of diefstal blokkeren de medewerkers van Forensz het vervoerbewijs en regelen een vervangend vervoerbewijs of duplicaat. Daartoe krijgt Forensz het mandaat van de werkgever óf het proces wordt zo ingericht dat fiattering door de werkgever altijd noodzakelijk is.

Maandelijks worden alle, door jouw werknemers gemaakte, reizen getoetst aan de regels die zijn gedefinieerd in het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie. Deze worden geclassificeerd naar woon-werk, zakelijk en privé en de bijbehorende kosten worden toegewezen aan de juiste kostenplaats. Waar nodig wordt rechtstreeks contact gezocht met de betreffende werknemer voor verduidelijking om zo de juiste classificatie te kunnen toekennen.

Forensz maakt gebruik van digitale toepassingen die de administratieve en financiële afhandeling rondom woon-werk, zakelijke en privé reizen vereenvoudigen. Dit alles binnen de door de werkgever gestelde kaders van het mobiliteitsbeleid, de belastingregels en de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG). Daarnaast beschikt Forensz over een professionele servicedesk met diepgaande kennis van het openbaar vervoer en het gevarieerde aanbod aan reisproducten en -diensten.

Forensz is officieel facilitator van NS. Dat betekent dat Forensz, in opdracht van NS klanten, volledig beheer over (het gebruik van) NS-Business Cards mag voeren.

Ledenvoordeel

Leden profiteren van collectiviteitskorting. De korting loopt verder op als het aantal leden dat gebruik maakt van Forensz groeit. Bekijk de tarieven en het ledenvoordeel achter de inlog.

Inkoop afspraken van Forensz

Inkoop afspraak Forensz