Forensz

Via Forensz krijg je als lid korting op het beheer van ov-abonnementen.
Med Res 20210527 NS 0992v2
Bedrijfsvoering & financiën HR

Forensz levert mobiliteitsdiensten om werkgevers en werknemers volledig te ontzorgen bij het beheer en gebruik van mobiliteitskaarten en abonnementen voor reizen met openbaar vervoer. Zij dragen o.a. zorg voor het bestellen, wijzigen, verlengen en stopzetten van vervoerbewijzen. En in geval van verlies of diefstal blokkeren de medewerkers van Forensz het vervoerbewijs en regelen een vervangend vervoerbewijs of duplicaat.

Bekijk onze inkoopafspraken

Forensz maakt gebruik van digitale toepassingen die de administratieve en financiële afhandeling van woon-werk verkeer of zakelijke en privé reizen vereenvoudigen. Dit alles binnen de door de werkgever gestelde kaders van het mobiliteitsbeleid, de belastingregels en de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG).

Daarnaast beschikt Forensz over een professionele servicedesk met diepgaande kennis van het openbaar vervoer en het gevarieerde aanbod aan reisproducten en -diensten.

Ledenvoordeel

Leden profiteren van collectiviteitskorting. De korting loopt verder op als het aantal leden dat gebruik maakt van Forensz groeit. Bekijk de tarieven en het ledenvoordeel hieronder (achter de inlog).

Inkoop afspraken van Forensz

Inkoopafspraak Forensz