Data4Development

Data4Development (D4D) ondersteunt goede doelen om te transformeren naar datagedreven organisaties.
Data4 Development in action
CRM, Data & ICT Marketing & fondsenwerving

Data4Development (D4D) heeft als missie om door de kracht van data en digitalisering positieve verandering te brengen bij Goede Doelen organisaties. D4D ondersteunt Goede Doelen om te transformeren naar een datagedreven organisatie door efficiënt gebruik te maken van digitale oplossingen. D4D doet dit samen met het Goede Doel in kwestie door de processen te optimaliseren, applicaties effectief in te richten, stuurinformatie te ontsluiten en deze kennis in te bedden bij de organisatie door coaching, training en communicatie.

Bekijk onze inkoopafspraken

Digitale oplossingen en organisatieverandering:

● (Bege)leiden naar een optimale informatiestrategie en het daarbij passende applicatielandschap;
● Procesoptimalisatie op het raakvlak van mens, proces en technologie;
● In kaart brengen van vereisten en matchen met geschikte applicaties en leveranciers;
● Data modelling & inrichten van applicaties passend bij jouw organisatie.

Data gedreven trajecten:

● Ontwikkeling van data strategie met het oog op gewenste KPIs & rapportagebehoeften;
● Optimaliseren van zinvolle dataverzameling;
● Het analyseren en visualiseren van data voor interne sturing en externe communicatie met belanghebbenden;
● Adviseren over het gebruik van (open) data en het implementeren van data- en
kwaliteitsstandaarden zoals International Aid Transparency Initiative (IATI).

De aanpak van D4D is erop gericht om in elke stap van het veranderingsproces de meeste waarde toe te voegen voor de organisatie vanuit onze specifieke expertise over de bedrijfsvoering van Goede Doelen. Niet de digitale oplossing maar de gebruikers in de organisatie en de organisatiedoelen zelf staan voorop bij dit interne veranderingsproces, waarbij intern aan de capaciteit wordt gebouwd om uiteindelijk zelf als organisatie meer digitaal en datagedreven te gaan werken. Klik op de inkoopafspraak onderaan deze pagina om het verhaal van één van de leden van Goede Doelen Nederland te lezen. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn.

Ledenvoordeel
Leden kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van Data4Development. Bekijk de tarieven en het ledenvoordeel onder Inkoop afspraken van Data4Development (achter de inlog).

Inkoop afspraken van Data4Development

Inkoopafspraak Data4Development