Samenwerking

Goede Doelen Nederland werkt samen met andere (branche)organisaties om haar doelen te bereiken.

 • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) 
  Vier brancheorganisaties in de filantropie werken nauw samen aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen. 
 • Toezichthouder Goede Doelen (CBF) 
  Het CBF is de onafhankelijke toezichthouder, toetst fondsenwervende goede doelen op de normen van de Erkenningsregeling en kent de Erkenningen toe. CBF geeft onafhankelijke informatie over goede doelen, biedt tips voor donateurs en stelt het landelijke collecterooster vast.  
 • Stichting Collectenplan (SCP)
  Organisatie van landelijk collecterende goede doelen. SCP die adviseert aan het CBF met betrekking tot het jaarlijkse collecterooster. 
 • FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) 
  De FIN is een belangenvereniging van vermogensfondsen. De FIN ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan mensen die een fonds willen oprichten. 
 • Nederland Filantropieland is de branchevereniging van fondsenwervende instellingen en fondsenwervers met een platform waar leden - maar ook andere belangstellenden - terecht kunnen om kennis te delen, te netwerken en zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen.
 • Partos 
  Partos is een branchevereniging voor Nederlandse, particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van (internationale) ontwikkelingssamenwerking. 
 • Geven in Nederland (GIN)
  Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. Van hieruit wordt het tweejaarlijkse wetenschappelijke onderzoek 'Geven In nederland' uitgevoerd. Daarnaast houdt het Centrum zich bezig met het geven van onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • Netwerk Notarissen
  Met Netwerk Notarissen (ruim 150 kantoren verspreid over het land en circa 600 aangesloten notarissen) wordt samengewerkt met als doelstelling kennisdeling. Zo worden er draaiboeken ontwikkeld en contactgegevens beschikbaar gesteld. 
 • EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat)
  Met de EPN werkt Goede Doelen Nederland al sinds 2009 als kennispartner samen. Daarbij is het de opzet waar mogelijk tot een praktische uitwerking van onderwerpen te komen.
 • EFA (European Fundraising Association) 
  Goede Doelen Nederland is lid van the EFA: a network to promote the work of not for profit organisations and philantropy by stimulating fundraising in Europe.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Externe links